Social Talks – en almennyttig forening

Hybridseminarer målrettet arbejdsfællesskaber på børneområdet

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle hybridseminarer

  • Dato kommer snart

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

Dette hybridseminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler.

Kommer snart
  • Dato kommer snart

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Dette seminar har fokus på den forebyggende indsats med udsatte gravide og familier i daginstitutioner.

Kommer snart

Inddragelse og netværksopbygning i udsatte familier

Inddragelse af familie og netværk er et mindset – det er en måde at praktisere på. Hvordan griber vi det an?

Tilmeld dig

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv metode kan en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel for fagprofessionelle.

Tilmeld dig
  • Gratis

Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?

Faglig Formiddag inspirerer dig med viden, du kan bruge i din praksis i arbejdet med børn, unge og familier.

Tilmeld dig

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 2

Andet seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Hvorfor er det relevant at arbejde mere systematisk med netværksanbringelser og hvad indebærer det?

Tilmeld dig

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle nyheder

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.