Social Talks – en almennyttig forening

Hybridseminarer målrettet arbejdsfællesskaber på børneområdet

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle hybridseminarer

  • Dato kommer snart

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

Dette hybridseminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler.

Kommer snart
  • Dato kommer snart

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Hvorfor er det relevant at arbejde mere systematisk med netværksanbringelser og hvad indebærer det?

Kommer snart
  • Dato kommer snart

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Dette seminar har fokus på den forebyggende indsats med udsatte gravide og familier i daginstitutioner.

Kommer snart

Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

Hvordan kan man arbejde terapeutisk med hele familien og skabe forudsætninger for, at familien kan forblive samlet.

Tilmeld dig

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge?

Dette seminar har fokus på Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier - når familiens stemme er i centrum

Dette Hybridseminar er for ansatte på Bornholm.

Tilmeld dig

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 1

Første seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Bliv medlem af Social Talks og få adgang alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle nyheder

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.