Social Talks – en almennyttig forening

Hybridseminarer målrettet arbejdsfællesskaber på børneområdet

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle hybridseminarer

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 1

Første seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Få inspiration til, hvordan I kan styrke unges mentale sundhed via et gratis online-seminar.

Tilmeld dig

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 2

Andet seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv metode kan en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel for fagprofessionelle.

Tilmeld dig
  • Gratis

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Dette Hybridseminar belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan.

Seminaret er afholdt

Hvad er den gode myndighedssamtale?

Til dette Hybridseminar får i input til, hvordan I i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler.

Seminaret er afholdt

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle nyheder

Evaluering af Social Talks første år med hybridseminaret

Social Talks har fået lavet en evaluering af det første år med onlineformater og især hybridseminaret. Evalueringen viser både gode og lovende resultater i forhold til metodikken og systematikken i hybridseminarformatet. Den beskriver de virksomme greb og kernelementer, vi anvender samt vigtige udviklingsmuligheder.

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.

Søg