Social Talks – en almennyttig forening

Facilitatorskole

Når I tilmelder jer som arbejdsplads har I før et seminar valgt en eller flere medarbejdere ud til at være facilitatorer. For hver 6 medarbejdere, der er tilmeldt fra jer, skal vi bruge en facilitator. De står for at facilitere to styrede samtaler i jeres arbejdsfællesskab under seminaret. 

Før hybridseminaret deltager facilitatorer i et online kursus, som varer 45 minutter. Her bliver de ført ind i facilitatorens rolle og opgaver. De modtager en manual, som guider processen under hybridseminaret og som viser, hvordan man som facilitator leder en demokratisk samtale, der skaber læring og udvikling. 

De samtaler, I har som arbejdsfællesskab under hybridseminaret, foregår efter en manual og enkle metoder, der skal sikre, at alle kommer til orde, og at I får belyst temaet bedst muligt i forhold til netop de børn og unge, I har og de rammer, I virker under. 

Facilitatorskolen koster ikke ekstra, og det er vores erfaring, at metoderne kan bruges i andre sammenhænge, når I har brug for at reflektere over ny viden eller elementer i jeres praksis. 

Søg