Social Talks – en almennyttig forening

Facilitatorskole

Når I tilmelder jer som arbejdsplads har I før et seminar – afhængigt af antal deltagere – valgt en eller flere medarbejdere ud til at være facilitatorer. De står for at facilitere to styrede samtaler i hele jeres arbejdsfællesskab under seminaret. 

Før Hybridseminaret deltager facilitatorer i et online kursus, som varer 1 time. Her bliver de ført ind i facilitatorens rolle og opgaver. De får udleveret en manual, som guider både processen under Hybridseminaret og som viser, hvordan man som facilitator leder en demokratisk samtale, der skaber læring og udvikling. 

De samtaler, I har som arbejdsfællesskab under Hybridseminaret, foregår efter en manual og enkle metoder, der skal sikre, at alle kommer til orde, og at I får belyst temaet bedst muligt i forhold til netop de børn og rammer, I arbejder med og i. 

Facilitatorskolen koster ikke ekstra, og det er vores erfaring, at metoderne kan bruges i mange andre sammenhænge, når I har brug for at reflektere over ny viden eller elementer i jeres praksis.