Social Talks – en almennyttig forening

Samarbejde med Social Talks

I Social Talks samarbejder vi med udøvende organisationer på børneområdet som skoler, familieafdelinger, daginstitutioner, opholdssteder, mv., når det handler om at brede viden ud i forreste led.  

Vi samarbejder også med fonde samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner, når det handler om at udbrede vigtige erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter til praktikerne på børneområdet. Nedenfor er der eksempler på, hvordan et samarbejde kan se ud:  

Samarbejde med en kommune  

BBU (Borgercenter Børn og Unge) i Københavns Kommune står bag 10 nye seminarer, som vi udvikler i samarbejde med medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger.  

Her er ikke tale om seminarer, der er defineret af ledelsen i forvaltningen, men at konkrete seminartemaer bliver udviklet ud fra konkrete behov og hvad myndighedsrådgivere, familiebehandlere og ledere selv har efterspurgt.  

Vi har gennemført en række samtaler med en lang række medarbejdere og deres nærmeste ledere for at udvælge relevante seminartemaer.  

Seminarerne indgår i Social Talks’ program, så alle familieafdelinger kan få adgang til denne viden.  

Samarbejde med en forsknings- og uddannelsesinstitution  

Et fysisk event og seks hybridseminarer i løbet af 2022.  

Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole har skabt et stort forskningsprojekt omkring kvalitet i myndighedssamtaler med unge. De har set på metaforskningen, som de på grundlag af har gennemført et veldokumenteret forskningsforløb med en række kommuner.  

Det er der kommet meget relevante erfaringer og nye metoder ud af.  

TrygFonden har generøst støttet med midler til at formidle erfaringerne.  

Søg