Social Talks – en almennyttig forening

Social Talks events

I Social Talks har vi stor erfaring med afvikling af events. Vi kan både udvikle et event, der formidler viden ud om et konkret emne og udfordring, som I ønsker fokus på. Ved events har vi altid fokus på, hvordan viden bliver omsat til læring i egen praksis. 
Vi kan også understøtte jer i, hvordan I får mest muligt ud af den viden, som I ønsker at præsentere ved et årsmøde, en konference eller lignende. Tag os med i planlægningen, så I i langt højere grad kan sikre “transfer”, dvs. at den viden, der bliver præsenteret, kan modtages og bruges i praksis bagefter.
Nedenfor kan du se, hvad deltagere siger om Social Talks events og eksempler på events, vi har afholdt. 
Afspil video

Positive fællesskaber

I maj 2022 afholdt Københavns Kommune i samarbejde med Social Talks et event om sårbare børn og unges vej til positive fællesskaber.  

Her fik deltagerne oplæg fra Brobyggerne og Den Korte Snor i Københavns Kommune, som begge arbejder systematisk med at bygge bro ud i fællesskaber og herved styrke børnenes udvikling. 

Sårbare børn og unge er ofte ikke en del af et fællesskab. De kan være isoleret fra at deltage, fx at gå til fodbold eller at komme i en klub. Samtidigt ved vi, at det at høre til i et fællesskab betyder, at man ”vokser”. Man får venner, man kan spejle sig i og lave noget sammen med. Det har stor betydning for selvværdet og udviklingen som menneske. 

Overgang til ungdomsuddannelse

I november 2021 afholdt Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med Social Talks et event om unges overgang fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. 

Her fik deltagerne levende fortællinger om fire forskellige koncepter fra fire engagerede lærere. De har udviklet nye metoder og har implementeret dem i deres dagligdag, så flere unge får en god skolegang og vælger en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. 

Uddannelse er den sikreste vej til at få et godt liv. Derfor er det håbet, at andre kommuner og skoler kan lade sig inspirere af metoderne, så vi undgår at tabe unge, som er i risiko for ikke at få en uddannelse. 

FIT i myndighed

I oktober 2020 på Campus Carlsberg afholdt Gladsaxe Kommune og Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Social Talks et event om FIT (Feedback Informed Treatment) . 

Deltagerne fik personlige og modige fortællinger om bevægelsen fra bureaukrati og over i udvikling af relationer og at styrke kommunikative kompetencer i dialogen med børn, unge og forældre. Der var også fokus på, hvordan man skaber tryghed og ligeværdighed ved at evaluere alle samtaler gennem FIT. Det bruges til læring hos den enkelte fagperson, men også på tværs af afdelingen. 

Eventet stillede  skarpt på, hvordan FIT som dialogværktøj kan styrke børn og unges trivsel i en positiv retning på tværs af børne- og ungeindsatser og myndighed. 

Et barn i mistrivsel?

Eventet blev afholdt i september 2019 i samarbejde med Børns Vilkår. 

De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid. Derfor er det vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år. Det forudsætter særlige kompetencer og engagement hos fagpersonen samt en organisation, der understøtter betingelserne for at kunne skabe den rette adfærd. 

Til eventet  blev der sat fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn. Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel? 

Skal I afholde et event?

Skal I afholde et event og vil bruge Social Talks´ koncept, så send gerne en mail til mail@socialtalks.dk eller ring til 51 52 07 59. 

Søg