Social Talks – en almennyttig forening

Social Talks Events

I Social Talks har vi stor erfaring med afvikling af Events. Ved Events har vi altid fokus på, hvordan viden bliver omsat til læring i egen praksis. Nedenfor kan du se, hvad deltagere siger om Social Talks Events og se eksempler på Events, vi har afholdt. 
Afspil video

Positive Fællesskaber

I maj 2022 afholdt Københavns Kommune i samarbejde med Social Talks et event om sårbare børn og unges vej til positive fællesskaber.  

Her fik deltagerne oplæg fra Brobyggerne og Den Korte Snor i Københavns Kommune, som begge arbejder systematisk med at bygge bro ud i fællesskaber og herved styrke børnenes udvikling. 

Sårbare børn og unge er ofte ikke en del af et fællesskab. De kan være isoleret fra at deltage, fx at gå til fodbold eller at komme i en klub. Samtidigt ved vi, at det at høre til i et fællesskab betyder, at man ”vokser”. Man får venner, man kan spejle sig i og lave noget sammen med. Det har stor betydning for selvværd og udvikling som menneske. 

Overgang til ungdomsuddannelse

I november 2021 afholdt Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med Social Talks et event om unges overgang fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. 

Her fik deltagerne levende fortællinger fra fire engagerede lærere, der har udviklet nye metoder og har implementeret dem i deres dagligdag, så flere unge får en god skolegang, vælger en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. 

Uddannelse er den sikreste vej til at få et godt liv. Derfor er det håbet, at andre kommuner og skoler kan lade sig inspirere af metoderne, så vi undgår at tabe de mange unge, som er i risiko for ikke at få en uddannelse. Social Talks kan rekvireres til at omsætte viden lokalt på skoler og i kommuner. 

FIT i myndighed

I oktober 2020 på Campus Carlsberg afhodte Gladsaxe Kommune og Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Social Talks Event om FIT (Feedback Informed Treatment) . 

Et event om tidlig indsats på myndighedsområdet.

Eventet stillede  skarpt på, hvordan FIT som dialogværktøj kan være med til at styrke udsatte børns trivsel i en positiv retning på tværs af børne- ungeindsatser og myndighed. 

Et barn i mistrivsel?

Eventet blev afholdt i september 2019 i samarbejde med Børns Vilkår. 

De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid. Derfor er det også vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år.  

Til eventet satte vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn. 

Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel? 

Skal I afholde et event?

Skal I afholde et event og er I nysgerrige på Social Talks koncept, så kontakt Niels Christan Barkholt på mail: ncb@socialtalks.dk eller telefon: 51 52 07 59