Social Talks – en almennyttig forening

Metode

Kernen i Social Talks´ forandringsteori er, at efteruddannelse skal foregå i det arbejds- eller opgavefællesskab, der samarbejder om specifikke børn, unge og familier. Vores arbejdstese er, at læring i den konkrete kontekst reducerer det tab af viden, der opstår, når den skal flyttes fra en kontekst til en anden. Når læring foregår i arbejdsfællesskabet, så oversættes den øjeblikkeligt ved at inddrage nuværende fælles erfaringer.

Dertil forstår vi transfer som viden, der bliver anvendt og omsat frem for evnen til at genkalde de enkelte detaljer. Dvs. at tilegnet viden skal finde anvendelse i konkrete handlinger eller ændret adfærd, før vi kan sige, at der egentlig har fundet transfer af viden sted. Når læring foregår i konkrete arbejds- og opgavefællesskaber, skaber det mulighed for at integrere en beslutningsproces som en del af læringsprocessen, hvor ny adfærd, handlinger eller prøvehandlinger kan aftales som en del af læringsprocessen.