Social Talks – en almennyttig forening

Hvad er Talks?

I  hybridseminarer og events indgår talks, som er personlige fortællinger, der tager afsæt i konkrete erfaringer med relevante og dokumenterede metoder på børneområdet. Oplægsholdernes egne historier og faglighed sættes på én og samme tid i spil – for at gøre en forskel for børn og unge.   

Projekt Gejst: en styrket indsats for unge i grundskolen

Denne Talk sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og unge, som har slået sig på ...

Se video

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Praksisfaglighed danner elever og gør dem til abstrakt tænkende livsduelige mennesker, der ...

Se video

Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Denne Talk sætter fokus på forandringsprocessen på skolen og hvordan feedbacksamtaler ...

Se video

Jeg ved, hvad jeg vil efter 9.

Denne Talk belyser, hvordan karrierelæring ikke bare styrker elevernes bevidsthed om ...

Se video

Børn på tærsklen til anbringelse

Anbringelse af børn kan have langvarige negative konsekvenser. Symptombehandling er ofte ...

Se video

Hvad betyder det for børn når de bliver skældt ud? 

Christina går dybt ind i det, som handler om, hvad der sker, når vi bliver udfordret af ...

Se video

Børnesynets betydning

Anja stiller skarpt på det, som kan udfordre allermest i hverdagen i dagtilbud. Forskellige ...

Se video

At arbejde med personer, der udøver vold i nære relationer

Denne Talk giver et indblik i de udfordringer og vanskeligheder, der er forbundet med ...

Se video

At arbejde med voldsudøvere

Denne talk giver indblik i, hvad der kan være et afgørende vendepunkt for forandring, når ...

Se video
Kirsten Callesen

Skolefravær  

Gruppe af børn og unge, der ikke trives og som helt eller delvist mister lysten til at gå i ...

Se video
Steven Madsen

Relationsarbejde og skolefravær 

Denne Talk sætter fokus på de børn og familier, som har skolefravær tæt inde på livet og ...

Se video

Helhedsorienteret indsats i beskæftigelsesindsats og familieafdeling

At mor eller far står udenfor arbejdsmarkedet, har ikke kun økonomisk betydning for ...

Se video

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at ...

Se video

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at ...

Se video

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen  

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i ...

Se video

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen  

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i ...

Se video

Forældresamarbejde i daginstitution og skole

Et godt forældresamarbejde øger sammenhæng på tværs af barnets liv. Når forældre, ...

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de unges mentale sundhed.

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de unges mentale sundhed.

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de små børns mentale ...

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de små børns mentale ...

Se video

Kvalitet i myndighedssamtaler med børn og unge

Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. ...

Se video

Inddragelse i udsatte familier

Inddragelse er en forudsætning når vi skal hjælpe de familier og børn, som har det svært. ...

Se video

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Det er afgørende at sætte tidligt ind og støtte sårbare gravide for at give familien og ...

Se video

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg