Social Talks – en almennyttig forening

Hvad er Talks?

I  hybridseminarer og events indgår talks, som er personlige fortællinger, der tager afsæt i konkrete erfaringer med relevante og dokumenterede metoder på børneområdet. Oplægsholdernes egne historier og faglighed sættes på én og samme tid i spil – for at gøre en forskel for børn og unge.   

At arbejde med personer, der udøver vold i nære relationer

Denne Talk giver et indblik i de udfordringer og vanskeligheder, der er forbundet med ...

Se video

At arbejde med voldsudøvere

Denne talk giver indblik i, hvad der kan være et afgørende vendepunkt for forandring, når ...

Se video
Kirsten Callesen

Skolefravær  

Gruppe af børn og unge, der ikke trives og som helt eller delvist mister lysten til at gå i ...

Se video
Steven Madsen

Relationsarbejde og skolefravær 

Denne Talk sætter fokus på de børn og familier, som har skolefravær tæt inde på livet og ...

Se video

Helhedsorienteret indsats i beskæftigelsesindsats og familieafdeling

At mor eller far står udenfor arbejdsmarkedet, har ikke kun økonomisk betydning for ...

Se video

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at ...

Se video

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at ...

Se video

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen  

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i ...

Se video

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen  

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i ...

Se video

Forældresamarbejde i daginstitution og skole

Et godt forældresamarbejde øger sammenhæng på tværs af barnets liv. Når forældre, ...

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de unges mentale sundhed.

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de unges mentale sundhed.

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de små børns mentale ...

Se video

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Børn og unges mentale sundhed er udfordret. Denne talk zoomer ind på de små børns mentale ...

Se video

Kvalitet i myndighedssamtaler med børn og unge

Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. ...

Se video

Inddragelse i udsatte familier

Inddragelse er en forudsætning når vi skal hjælpe de familier og børn, som har det svært. ...

Se video

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Det er afgørende at sætte tidligt ind og støtte sårbare gravide for at give familien og ...

Se video

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Vi ved, at en både tidlig og ordentlig indsats overfor udsatte småbørnsfamilier forbedrer ...

Se video

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier – når familiens stemme er i centrum

I arbejdet med vilde og komplekse problemer på børneområdet er borgernes egne perspektiver ...

Se video

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier – når familiens stemme er i centrum

Den helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger, hvor familiernes egne ...

Se video

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Et mørketal af børn vokser op i familier med problematisk forbrug af alkohol og rusmidler, ...

Se video

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Anbringelse af et barn kan være nødvendig, hvis forældrene i en periode af deres liv ikke ...

Se video

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Netværksanbringelser, dvs. anbringelser af børn og unge i egen slægt eller netværk, er ...

Se video

Housing First -hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge?

En ny lov på hjemløseområdet er blevet vedtaget i folketinget. For kommunerne betyder det, ...

Se video

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg