Social Talks – en almennyttig forening

Hvad er et Hybridseminar?

Et Social Talks Hybridseminar udbreder viden og skaber læring i et hybridformat – dvs. at det foregår både online og fysisk. Et seminar varer 2 timer og 30 minutter.  

Deltag fra arbejdspladsen
Social Talks skaber efteruddannelse direkte ud i praksis gennem online Hybridseminarer. På arbejdspladsen kan I tilgå viden og læring i arbejdstiden. Det foregår uden transport, vikardækning, mv. 

Alle med interesse i et specifikt emne inden for børneområdet kan deltage fra det faglige ståsted, I har hos jer. Social Talks Hybridseminarer er lettilgængelige, alle kan deltage samtidigt og i grupper på arbejdspladsen, og det er en mulighed for, at ny viden og læring kan integreres i praksis i en ofte travl hverdag. For at opnå læring og forandring forudsættes en høj grad af deltagerinvolvering. Samtidigt får I kompetencer lokalt til at facilitere læring og videndeling. 

Hybridseminarets opbygning
Vi tilstræber at have hele arbejdsfællesskaber med for at skabe en kollektiv udvikling og forandring. Som deltagere sidder I fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi to oplæg (talks) ud til jer. I er med i grupper fra en PC-skærm eller fra et TV i et eller flere mødelokaler.  

Når I har set to talks i forlængelse af hinanden, har I fysisk på arbejdspladsen samtaler i jeres medarbejdergruppe. Her reflekterer I sammen over de talks, I har set, i lyset af egne praksiserfaringer. Se illustration af drejebog nedenfor.  

Samtalerne bliver styret af en facilitator, som vi finder blandt jer, for at skabe høj kvalitet i refleksioner og læring. Denne facilitator har vi trænet i opgaven inden seminaret gennem et online kursus. Det varer blot 45 min. For hver 6 medarbejdere, der er tilmeldt fra jer, skal vi bruge en facilitator.   

Efter de to talks har I først en “lærende samtale” i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online opsamling mellem oplægsholdere, facilitatorer og alle deltagere.  

Derefter har I det, vi kalder for en “produktiv samtale”. Her drøfter I, om den nye viden giver anledning til at forandre stort eller småt i jeres praksis samt hvilke aftaler, der er brug for i hverdagen for at kunne gøre det. 

Vi slutter Hybridseminaret med en opsamling, hvor vi får nogle af de konkrete bud frem fra grupperne til fælles inspiration. 

Seminaret veksler mellem oplæg (online), styrede samtaler i grupper (fysisk) og fælles opsamlende dialog (online).

Talks
Seminaret præsenterer relevante og aktuelle erfaringer fra praksis og forskning. Oplægsholderne er fagfolk med hands-on erfaring, som alle brænder for at lykkes med de børn og familier, de har mellem hænderne. 

I skal ikke forvente power points, procenttal eller modeller. I skal derimod forvente mennesker af kød og blod, der – som jer – knokler for at gøre en forskel hver dag. Det kan være pædagogen, socialrådgiveren, læreren, forælderen, den tidligere anbragte, en forsker eller en leder.