Social Talks – en almennyttig forening

Hvad får I ud af at deltage som arbejdsfællesskab?

Som praktikere får I indsigt i et vigtigt tema samtidigt med, at I får øje på jeres egen og andres praksis. I får læring ved systematisk at dele praksiserfaringer i jeres arbejdsfællesskab, udvikle nye kompetencer og få nye perspektiver på jeres praksis, som kan komme børn og unge direkte til gavn. Der opnås læring, når det, I hører og sætter ord på, giver mening direkte i jeres dagligdag. 

Som medarbejdergruppe får I en fælles forståelse af et problemområde, et fælles sprog og fælles læring. 

Når organisationer deltager samlet, bliver der skabt mulighed for hurtige ryk i kulturen. Under hybridseminaret får I også tid til at indgå konkrete aftaler for, hvad I kan gøre anderledes i hverdagen direkte til gavn for børnene og arbejdsmiljøet. 

Medarbejdere i organisationen bliver trænet i facilitering og får udleveret en manual. Værktøjerne og det mindset, der følger med, kan I fremover bruge, når et nyt tema udfordrer i jeres arbejde. 

Seminarets hybridformat betyder, at I ikke skal forlade arbejdspladsen og bruge tid på at transportere jer langt væk. I skal heller ikke finde vikarer eller ændre jeres vagtplaner for, at alle kan deltage. 

Vigtigst af alt, så giver Social Talks seminarer jer mulighed for at reflektere over, om de metoder og erfaringer, I bliver præsenteret for i oplæggene, kan være relevante for jeres praksis. Det er jer, der præcist kender de børn og familier, I arbejder med samt de arbejdsmæssige rammer, som netop I har i jeres daglige praksis. 

Søg