Social Talks – en almennyttig forening

Læring i fællesskaber, der skaber hurtige forandringer og resultater

Social Talks er en forening dedikeret til at løse den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi tilbyder en effektiv metode og læringsformat, hvor I hurtigt tilegner jer ny viden, udnytter erfaringer og skaber fremdrift sammen.

Vores mål er at forbedre trivslen for tusindvis af børn,unge og deres familier i Danmark ved at hjælpe over 400.000 fagfolk og ledere på området. Dette gør vi gennem hybridseminarer, facilitatorskole, events og netværk.

Læs mere om vores metoder og læringsformater nedenfor.

Hybridseminarer målrettet arbejdsfællesskaber på børneområdet

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle hybridseminarer

  • Gratis

Forebyggende arbejde i grønlandske familier

Børn med grønlandsk baggrund er markant overrepræsenterede i anbringelser i forhold til børn generelt i Danmark.

Tilmeld dig
  • Gratis

Samarbejde med civilsamfundet om børn og unges trivsel

Hvordan kan civilsamfundet spille en afgørende rolle for unge, i overgange fra psykiatri til kommuner.

Tilmeld dig
  • Gratis

Samarbejde med civilsamfundet om børn og unges trivsel

Hvordan kan civilsamfundet spille en afgørende rolle for unge, i overgange fra psykiatri til kommuner.

Tilmeld dig
  • Gratis

Forebyggende arbejde i grønlandske familier

Børn med grønlandsk baggrund er markant overrepræsenterede i anbringelser i forhold til børn generelt i Danmark.

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Forældreinddragelse i børnesager

Faglig Formiddag inspirerer dig med viden, du kan bruge i din praksis i arbejdet med børn, unge og familier.

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Netværksanbringelser -når nogen har betydning for børn

Faglig Formiddag inspirerer dig med viden, du kan bruge i din praksis i arbejdet med børn, unge og familier.

Seminaret er afholdt

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv metode kan en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel for fagprofessionelle.

Seminaret er afholdt

Bliv medlem af Social talks og få adgang til vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Aktuelle nyheder

Evaluering af Social Talks første år med hybridseminaret

Social Talks har fået lavet en evaluering af det første år med onlineformater og især hybridseminaret. Evalueringen viser både gode og lovende resultater i forhold til metodikken og systematikken i hybridseminarformatet. Den beskriver de virksomme greb og kernelementer, vi anvender samt vigtige udviklingsmuligheder.

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.

Søg