Social Talks – en almennyttig forening

Hybridseminarer udvikler og styrker jeres organisation

Et Social Talks hybridseminar udbreder viden og skaber læring og udvikling i jeres organisation. Et seminar varer 2 timer og 30 minutter og bliver faciliteret af Social Talks. Som afdeling, tilbud, institution, mv. kan I rekvirere et hybridseminar, der matcher jeres specifikke behov. 
Hvordan et seminar på 2 timer og 30 minutter skaber forandring

Den gennemgående erfaring er, at måden hybridseminaret er tilrettelagt på, skaber udvikling i organisationer. Det foregår styret, intensivt og passer ind i en travl hverdag i praksis. Den bedste virkning fås ved at besøge seminarformen regelmæssigt over tid.

Som organisation får I indsigt i et vigtigt tema, som I vælger samtidigt med, at I får øje på jeres egen daglige praksis. I får læring ved systematisk at dele praksiserfaringer i jeres arbejdsfællesskab, udvikle nye kompetencer og få nye perspektiver på jeres praksis. Læring opstår, når det, I hører og sætter ord på, giver mening direkte ind i jeres dagligdag. Metoden har også stor effekt i forhold til at onboarde og oplære nyuddannede kolleger.

Som organisation får I en fælles forståelse af et problemområde, et fælles sprog og en fælles retning. Hybridseminarer skaber mulighed for en kollektiv udvikling og forandring.

Når organisationer deltager samlet, bliver der skabt mulighed for hurtige ryk i kulturen. Under seminaret vil I også kunne indgå konkrete aftaler for, hvad I kan gøre anderledes i hverdagen til gavn for børnene.

Et seminar kan også foregå fysisk på jeres arbejdsplads. Hvis ønsket er at anvende seminarformen i et seminarforløb omkring et tema og udfordring, så kan dette være en god måde at starte op på for at blive sat ind i mindset og metoder.

Hvordan foregår det?

Vi streamer hybridseminaret live til jer. Det betyder, at Social Talks er med live under hele seminaret og sørger for at skabe en god og udviklende ramme.

I samler grupper af 5-10 personer, hvoraf den ene af medarbejderne bliver tildelt en rolle som facilitator. Inden seminaret samler vi facilitatorer online og underviser dem i at facilitere samtaler. Hvor mange grupper, I har med, bestemmer I. Alle grupper deltager i seminaret via en pc og gerne en større tv-skærm. 

Seminaret veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og fælles refleksion i plenum, hvor alle grupper deltager.

Fordele ved hybridformatet

I deltager fysisk direkte fra arbejdspladsen, hvilket betyder, at I ikke skal forlade arbejdspladsen og bruge tid på transport. I skal heller ikke finde vikarer eller ændre jeres vagtplaner for, at alle kan deltage. I behøver ikke at samle alle ansatte et sted, men kun at samle grupper, som uden problemer kan sidde på forskellige lokationer under seminaret. Via streaming mødes alle grupper virtuelt og følelsen af at være en del af en større organisation opretholdes samtidigt med, at man kan øge kendskabet til andre afdelinger. Den daglige drift kan genoptages lige efter hybridseminarets afslutning.

Temaer til et hybridseminar

I Social Talks har vi et katalog med adskillige temaer, som adresserer specifikke udfordringer og grundkompetencer i praksis på børneområdet. Du kan se temaerne her: 

 • Børneinddragelse i myndighed (Barnets Lov)
 • Inddragelse og netværksopbygning i udsatte familier
 • Forældresamarbejde i myndighed
 • Kombinationsindsats mellem børn og beskæftigelse
 • God praksis i netværksanbringelser
 • Behandling af misbrug i familier
 • Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge
 • Forebyggelse af skolefravær
 • Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse
 • Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier med afsæt i Bornholm
 • Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?
 • God praksis i myndighedssamtaler med børn og unge
 • FIT i myndighed
 • Læring og trivsel i plejefamilien
 • Børn og unges bro til positive fællesskaber
 • Samarbejdets kunst omkring børn og unge
 • Tidlig indsats i småbørnsfamilier med afsæt i graviditet
 • Unges privatøkonomiske trivsel
 • Småbørn, skolebørn og unges mentale sundhed og trivsel
 • Børnesyn og at undgå skældud
 • Højkvalitetsdagtilbud
 • Forældresamarbejde i dagtilbud
 • Faglig ledelse i dagtilbud
 • Tidlig indsats mellem dagtilbud, sundhedspleje og familieafdeling
 

Seminarer i produktion

 • Samarbejde mellem kommune og psykiatri om sårbare unge
 • Forældrefremmedgørelse og vold
 • Skolefravær del 2
 • Relationel familierådgivning
 • Implementering af Barnets Lov set fra et ledelsesperspektiv
 • Praksis i netværksmøder
Pris og model

Den samlede indsats indeholder afvikling af et hybridseminar (med ubegrænset antal deltagere fra en arbejdsplads), facilitatorskole til medarbejdere samt en opfølgningsworkshop 4 uger efter. Vi er fleksible og via dialog kan vi skræddersy indsatsen til jeres behov. Prisleje: 30.000 kr.

Efter aftale kan vi sætte et forløb sammen, der rummer flere seminarer og temaer. Mulighederne er mange. 

Søg