Social Talks – en almennyttig forening

Om Social Talks

Social Talks er en almennyttig forening, der er sat i verden for at bidrage til at løse et voksende samfundsproblem: Vi har aldrig haft mere viden om det gode børneliv og alligevel mistrives vores børn og unge som aldrig før. Udfordringen er at finde ud af, hvordan ny viden og brugbare erfaringer bliver gjort tilgængelige og omsat af de mange praktikere, der arbejder med børnene hver dag.

Vi tror på, at løsningen er at få efteruddannelse så tæt som muligt på de konkrete arbejdsfællesskaber omkring børn, unge og deres familier – i familieafdelingen, daginstitutionen, specialtilbuddet, skolen, døgninstitutionen, plejefamilien, mv.  

Social Talks´ metoder er målrettet til at skabe læring og efteruddannelse i arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen. Ny viden bliver først meningsfuld og skaber mulighed for forandring, når den bliver koblet direkte til de konkrete børn og familier, som de fagprofessionelle har ansvar for. Det har afgørende betydning for effekten, at den kobling sker lokalt og bliver varetaget i fællesskab. 

Målet er at løfte trivslen for børn og unge i Danmark. Det gør vi ved at udbrede og forankre viden, hvor der er mest brug for den. Vi henvender os derfor til de mere end 400.000 fagprofessionelle og ledere, der arbejder med børn, unge, deres forældre og familier hver dag. 

I 2024 og 2025 afholder Social Talks fortsat nye hybridseminarer med talks og facilitatorskole. Målet er at nå 4.000 fagprofessionelle og derigennem påvirke og forbedre livet for mere end 10.000 børn, unge og familier.  

Social Talks holder til i Fishtank, som ligger i Kødbyen, København. Fishtank er et fællesskab af aktører, som udvikler nye løsninger for at hjælpe børn, unge og familier bedre på tværs af myndighed, civilsamfund og erhvervsliv.

Søg