Social Talks – en almennyttig forening

  • Beskæftigelse
  • Familieafdeling
  • Sundhed
  • Udfører

Samarbejde med civilsamfundet om børn og unges trivsel

Der er stor risiko for, at unge bliver tabt, i overgangen fra psykiatrisk behandling til kommunal støtte. Efter behandling skal kommunen støtte den unge tilbage til en tilværelse med bolig, uddannelse, job og netværk, men det er ikke altid denne støtte rækker. Civilsamfundet kan spille en vigtig rolle her. Seminaret fokuserer på UNIK, en indsats der støtter unge i overgangen og samarbejder tæt med kommunen. Dette er en vigtig forebyggende indsats som griber unge hurtigt når det er svært og som også er økonomisk fordelagtig og bør styrkes fremover.

Talks

Heidie Graversen

Direktør Børn og Unges Trivsel

Denne talk sætter fokus på den rolle civilsamfundet kan spille, når børn og unge mistrives. Det er netop her, der er mulighed for at skabe en gennemgående sammenhæng i de unges liv, og understøtte i de overgange unge møder i deres liv. Her kan civilsamfundet skabe tryghed og gribe de unge i perioder, hvor livet er svært. I denne talk møder du Heidie, som arbejder målrettet for en større sammenhæng i de unges liv, ved at koble civilsamfund, kommune og psykiatri sammen.

Julie Mains Sodemann

Børne- og Ungerådgiver, Herlev Kommune

Denne talk sætter fokus på nogle af de overgange der er i børn og unges liv, når de mistrives. Julie arbejder som børne- og ungerådgiver i Herlev kommune, og hun har et stort indblik i de udfordringer der er, når børn overgår fra psykiatrisk behandling til kommunal indsats. Her peger hun på, hvordan civilsamfundet kan spille en vigtig og særlig rolle, i de overgange unge møder i deres liv, når der afventes opstart af indsatser, og når kommunale forløb afsluttes.
Hvad handler dette seminar om?

Hybridseminaret sætter fokus på den vigtige rolle, civilsamfundet kan spille i børn, unge og familiers liv.

Flere og flere børn og unge mistrives og hjælpen foregår ofte i adskilte systemer afhængig af det enkelte behandlingsforløb. Der er behov for et større fokus på det forebyggende arbejde, hvor vi kigger på tværs af unges liv, bygger sikkerhedsnet og sikrer tilhørsforhold.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

Der er et stort potentiale i det forebyggende arbejde – også samfundsøkonomisk – for at sikre børn og unges mentale trivsel og sundhed.

Som samfund skal vi skabe et sikkerhedsnet, som følger de unge på tværs af deres arenaer og som kan gribe dem hurtigt, når livet bliver svært. Netop her er civilsamfundet en vigtig aktør, da disse indsatser ikke kræver henvisning, har ventetider og afsluttes som forløb. De kan være den tværgående aktør gennem den unges liv, som støtter i sårbare perioder som f.eks. overgang til ungdomsuddannelse, i venteperioder – fx hvor der ses et klart behov, men ikke umiddelbart kan findes en løsning, når der henvises til indsatser i ungdomspsykiatrien og som bygge bro, når forløbet overgår til kommunen.

Hvem er dette relevant for?

Seminaret er relevant for alle fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og familiers trivsel og som er optaget af de vigtige mellemrum i samarbejdet med den unge i centrum.

Det er særligt relevant for jer, der er interesseret i, hvordan samarbejdet kan se ud på tværs af kommune, psykiatri og civilsamfund.

Hvorfor skal I være med?

Vi opfordrer jer til at deltage for at se i praksis, hvordan et samarbejde mellem kommune, og civilsamfund kan se ud, som skaber værdi i en svær periode af unges liv.

Vi anbefaler at tilmelde jer som et arbejdsfællesskab, dvs. i grupper af 5-9 deltagere. Under seminaret får I mulighed for at drøfte netop jeres konkrete kontekst i gruppen. I få et nyt fælles blik på jeres samarbejde om børn og unges trivsel og inspiration til nye veje at forfølge sammen efter seminaret.

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Du kan deltage som individuel eller som gruppe. 

Vi streamer oplæg (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.

STED

Online via Zoom

PRIS

0,00kr.

DATO & TID

24/09 2024 Kl. 09:00 - 11:45
Tilmeld dig

Tilmelding

Dato

24/09 2024 Kl. 09:00 - 11:45 - Samarbejde med civilsamfundet om børn og unges trivsel

Vær opmærksom på at man kan deltage på et Social Talks Hybridseminar på to måder. Læs mere om forskellen på individuel og gruppe deltagelse under hver af nedenstående valg.

Individuel deltagelse

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre…

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre individuelle deltagere, her levere vi en facilitator der sikrer struktur og kvalitet i samtalerne.

Læs mere

Gruppe deltagelse

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer…

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer til at understøtte facilitering af de to samtaler der er under et af vores Hybridseminarer. Vi anbefaler af grupper ikke er færre end fire deltagere og ikke mere end ni inklusive facilitatoren. Hvis I er mere end ni skal I altså lave flere grupper og have flere afsted på facilitatorskole.

Læs mere
22/10 2024 Kl. 09:00 - 11:45
Tilmeld dig

Tilmelding

Dato

22/10 2024 Kl. 09:00 - 11:45 - Samarbejde med civilsamfundet om børn og unges trivsel

Vær opmærksom på at man kan deltage på et Social Talks Hybridseminar på to måder. Læs mere om forskellen på individuel og gruppe deltagelse under hver af nedenstående valg.

Individuel deltagelse

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre…

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre individuelle deltagere, her levere vi en facilitator der sikrer struktur og kvalitet i samtalerne.

Læs mere

Gruppe deltagelse

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer…

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer til at understøtte facilitering af de to samtaler der er under et af vores Hybridseminarer. Vi anbefaler af grupper ikke er færre end fire deltagere og ikke mere end ni inklusive facilitatoren. Hvis I er mere end ni skal I altså lave flere grupper og have flere afsted på facilitatorskole.

Læs mere
Driller det? Ring til os på 42 66 20 67

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg