Social Talks – en almennyttig forening

NYHED

Evaluering af Social Talks første år med hybridseminaret

Social Talks har fået lavet en evaluering af det første år med onlineformater og især hybridseminaret. Evalueringen viser både gode og lovende resultater i forhold til metodikken og systematikken i hybridseminarformatet. Den beskriver de virksomme greb og kernelementer, vi anvender samt vigtige udviklingsmuligheder.

Hvad er et hybridseminar?

Et seminar faciliteres af Social Talks og foregår online og fysisk på samme tid. Helt konkret sidder en til flere grupper fra en arbejdsplads fysisk sammen, mens de ser to talks online, der er optaget på forhånd. Derefter er der fælles refleksion i ”den lærende samtale” efter en fast skabelon, hvilket styres af en til flere facilitatorer, som er trænet forinden af Social Talks. Derefter er der en online opsamling mellem oplægsholdere, facilitatorer og deltagere. Efter den fælles opsamling går seminaret over til ”den produktive samtale”, hvor grupper drøfter, hvorvidt seminaret giver anledning til at ændre noget i praksis samt aftaler, hvad der skal ske herefter for at kunne skabe disse ændringer. Afsluttende er der opsamling på tværs af grupper, hvor de forskellige bud på praksisændringer bliver delt. Således veksler seminaret mellem at være online og fysisk undervejs. Fordelene er, at arbejdspladsen kan tilgå viden og læring på arbejdspladsen og i arbejdstiden uden at skulle bruge ressourcer på transport, vikardækning, mv.

Følgende er nogle af de vigtigste kvantitative resultater:

0 %

Af deltagerne finder det i nogen til meget høj grad sandsynligt, at seminaret vil påvirke deres fremadrettede praksis.

0 %

Har oplevet en stor eller meget stor relevans af de to talks i seminaret.

0 %

Af de deltagende har oplevet at få ny viden gennem deres deltagelse i et hybridseminar. Der lægges særligt vægt på, at den viden, de opnår, er praksisnær og derfor ikke nødvendigvis viden om overordnede tendenser, de ikke kendte til, men derimod om værktøjer og tilgange, de kan implementere direkte i deres praksis.

0 %

Vurderer ved opfølgning, at seminaret i nogen til meget høj grad har inspireret dem til efterfølgende at ændre på større eller mindre ting i deres daglige praksis.

Vi er især glade for at se, at deltagerne oplever, at seminarets opbygning tilskynder til, at viden bliver omsat til handling. Der ses et særligt stort udbytte af ”den produktive samtale”, der understøtter transfer af seminarets viden, da deltagerne i arbejdsfællesskabet i direkte forlængelse af de to talks forholder sig til, om den opnåede viden giver anledning til at skabe ændringer i netop deres praksis.

Evalueringen viser, at oplevelsen af øget handlekraft i teamet hænger sammen med antallet af seminarer, som den enkelte har deltaget i. Her er tendensen, at jo flere seminarer, jo mere tilbøjelig er man til at vurdere, at teamets faglige og metodemæssige handlekraft er steget som følge af deltagelsen.

Der er adskillige gode citater fra deltagere i rapporten, som vi opfordrer til at læse. Her er et af dem fra en afdelingsleder i en kommunal familieafdeling:

VÆRD AT DELE

Relateret nyheder

Evaluering af Social Talks første år med hybridseminaret

Social Talks har fået lavet en evaluering af det første år med onlineformater og især hybridseminaret. Evalueringen viser både gode og lovende resultater i forhold til metodikken og systematikken i hybridseminarformatet. Den beskriver de virksomme greb og kernelementer, vi anvender samt vigtige udviklingsmuligheder.

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg