Social Talks – en almennyttig forening

NYHED

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.

Der hersker et massivt problem med videndeling på det sociale område. 

Det påpeger Niels Christian Barkholt, tidligere næstformand for Dansk Socialrådgiverforening og Andreas Rønne Nielsen, ekspert i videndeling, der sammen har taget initiativ til det nye Social Talks, som har ambitioner om at udvikle nye veje til videndeling. 

Social Talks er i forbindelse med SUF´s temanummer blevet interviewet om nye former for videndeling. Artikel kan du læse her: 

Social_Talks_artikel_SUF_Magsinet0222

 

VÆRD AT DELE

Relateret nyheder

Evaluering af Social Talks første år med hybridseminaret

Social Talks har fået lavet en evaluering af det første år med onlineformater og især hybridseminaret. Evalueringen viser både gode og lovende resultater i forhold til metodikken og systematikken i hybridseminarformatet. Den beskriver de virksomme greb og kernelementer, vi anvender samt vigtige udviklingsmuligheder.

Den Sociale Udviklingsfond sætter fokus på videndeling.

Fra politisk hold efterlyses der i disse år øget videndeling indenfor socialområdet. Vi skal dele viden og derved få tydeliggjort, hvad der virker, og hvad der ikke virker skriver Michael Hansen, direktør for Den Sociale Udviklingsfond i SUF MAGASINET.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg