Social Talks – en almennyttig forening

 • Familieafdeling
 • Udfører

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Netværksanbringelser, dvs. anbringelser af børn og unge i egen slægt eller netværk, er dér, hvor der er grund til optimisme i forskningen. Den viser nemlig, at det er de børn, der klarer sig bedst. Børnene oplever større kontinuitet og de klarer sig bedre adfærdsmæssigt og psykisk. De føler sig mere hele som mennesker og undgår stigmatisering og fremmedgørelse, fordi de er anbragt hos ”deres egne”. Men vi gør det meget lidt i Danmark. Det vil dette hybridseminar råde bod på.

Talks

Anne-Sofie Hjuler Tamsmark

Netværkskonsulent, BBU Nørrebro-Bispebjerg - Styrket Modtagelse

Anne-Sofie arbejder som netværkskonsulent i Københavns Kommune. I denne talk giver hun et praksisnært indblik i, hvordan hun arbejder med netværksanbringelser. Hvad er styrken når barnets netværk bliver inddraget og involveret, hvordan gør man det og hvor bliver det svært?

Bo Morthorst Rasmussen

Docent UC Syd og Leder af Forskningsprogrammet Socialt arbejde, Socialpædagogik og Forvaltning

Bo har de sidste 25 år arbejdet med forskning og udvikling af det sociale område. Med afsæt i denne forskning udfolder Bo i denne talk dilemmaerne og udfordringerne ved netværksanbringelser. Men i høj grad også de styrker der er for børn ved en anbringelse et sted, hvor de i forvejen føler sig trygge og elsket.
Hvad handler dette seminar om?
 • Ofte finder familier selv på ordninger i privat regi, hvor et barn eller en ung bor hos et andet familiemedlem i en periode. Fx hos en mor, der ikke har overskuddet, er blevet syg og indlagt på hospitalet eller af helt andre grunde. De mange eksempler bliver kommunen ikke nødvendigvis blandet ind i.
 • Men når et barn mistrives og når kommunen har en forpligtigelse til at hjælpe barnet og at forebygge mistrivsel, så kan det være nødvendigt med en anbringelse, hvis forældrene i en periode af deres liv ikke magter omsorgen. Her kan man med stor fordel arbejde systematisk med at afsøge netværket for nogen, som barnet har haft en kontakt med og som har været vigtig for barnet.
 • Den gode netværksanbringelse forudsætter, at man tidligt i forløbet har afdækket netværket i § 50 undersøgelsen. Det kræver samtidigt, at man tidligt i forløbet har været i tæt dialog med familie og netværk.

Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Temaet er vigtigt, fordi det på den ene side er oplagt at arbejde meget mere systematisk med netværksanbringelser, fordi her klarer børnene sig bedre. Omvendt er det samtidigt vigtigt at kende til de særlige dilemmaer, som kan komme frem rundt om arbejdet med netværksanbringelser. Fx hvis barnet bliver anbragt hos en mormor, så får mormoren et nyt ansvar for at være en slags myndighedsperson overfor sin søn eller datter, da hendes ansvar er at beskytte barnet.
 • Som fagprofessionel er det en anden kultur og metodik og en anden måde at forstå sit arbejde, som det kræver at arbejde med netværksanbringelser. Det vigtigste er, at man arbejder afdækkende og netværksinddragende, for man kan aldrig vide, om der bliver behov for at anbringe barnet, afhængigt af, hvad der åbner sig op og hvordan det hele folder sig ud – og uanset vil det være de løsninger, man skulle have frem i en forebyggende indsats.
Hvem er dette relevant for?
 • Seminaret er relevant for alle sagsbehandlere og ledere i familieafdelinger, som arbejder med og kan træffe beslutning om netværksanbringelser.
 • Det er relevant for personale, der arbejder rundt om udsatte børn og familier i forskellige former for foranstaltninger, fx netværkskonsulenter, familiekonsulenter og familiebehandlere.
 • Seminaret er også relevant for sårbare mennesker, borgere, som kan have brug for denne indsats samt netværket omkring dem.  
Hvorfor skal I være med?
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
 • På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på netværksanbringelser og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Du kan deltage som individuel eller som gruppe. 

Vi streamer oplæg (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg