Social Talks – en almennyttig forening

  • Dagtilbud
  • Familieafdeling
  • Skole & fritid
  • Udfører

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 1

I Danmark vil man bekæmpe hjemløshed og der er bred enighed om, at Housing First er den ideelle tilgang til at gøre det med. Men det kræver en stærk implementering af metoder samt et særligt organisatorisk setup – dvs. et tæt samarbejde mellem myndighed og boligorganisationer. Dette seminar er det første ud af to om Housing First.

Hvad handler dette Hybridseminar om?

En ny lov på hjemløseområdet er blevet vedtaget i folketinget. For kommunerne betyder det, at incitamentet til at finde en permanent bolig til hjemløse er blevet større, og der skal udvikles nye strategier, da der ellers er stor risiko for væsentlige budgetoverskridelser.

Den nye lovgivning kræver en stærk implementering af metoder samt et særligt organisatorisk setup – dvs. et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i kommunen, med boligudlejere og med lokalsamfundet.

Housing First er en metode, som viser markante resultater med at nedbringe hjemløshed. Det er en tilgang, som kommer til at spille en markant rolle i bekæmpelsen af hjemløshed i hele landet. 

Dette seminar er det første ud af to om Housing First. Det giver et overblik over hjemløshed i Danmark, hvor udfordringerne ligger, hvad der er mulige løsninger og hvad det kræver lokalt. Der bliver introduceret til de tre støttemetoder CTI, ICM og ACT, som ligger i Housing First. Du får et perspektiv på, hvad den eksisterende forskning viser om hjemløshed og seminaret kommer også rundt om, hvad det kræver af organisatorisk omstilling at arbejde efter tilgangen Housing First.

Det andet seminar – Housing First del 2 – er praksisnært og brugerinvolveret. Ved dette seminar får I indblik i, hvilke problemstillinger det fører med sig at være ung og hjemløs og hvad der er særligt vigtigt i de fagprofessionelles tilgang, når en ung skal hjælpes ud af hjemløshed. I får også indblik i det daglige arbejde som fagprofessionel i en helhedsorienteret indsats som Housing First.

Talks

Lars Benjaminsen

Seniorforsker VIVE, forsker i udsatte grupper, hjemløshed og social eksklusion

Som forsker i VIVE har Lars fulgt og evalueret projektet Housing First for unge. I denne talk giver Lars et indblik i resultaterne forbundet med Housing First. Hvad virker i arbejdet med unge hjemløse? Hvad er omkostningsvurderingerne, når kommunerne skal omlægge til Housing First? Hvilke metoder er vigtige, når vi skal spotte hjemløshed og hvorfor er det særligt vigtigt med et traumeinformeret fokus, når unge skal hjælpes ud af hjemløshed?

Iben Nielsen

Chefkonsulent, Trancit

Iben giver et metodenært perspektiv på Housing First. I denne Talk introducere hun til de tre støttemetoder under Housing First og giver indblik i de gode erfaringer, som er blevet høstet i en større anlagt indsats kendt som Hjørring-modellen. Iben har mangeårig og solid erfaring med Housing First og formidler også viden om, hvad det konkret betyder og hvad det forudsætter at forankre en stærk hjemløseindsats med Housing First i jeres kommune.
Hvorfor er dette tema vigtigt?

Metoden Housing First er endnu ikke fuldt implementeret i alle landets kommuner, men lige om lidt bliver det til et lovkrav, at kommunerne skal arbejde efter støttemetoderne. Det giver derfor god mening at blive introduceret til metoderne, at få et overblik over, hvad metoderne indebærer og hvad næste skridt for jer kan være for at bruge dem.

Samtidigt viser de bedste erfaringer, at der er brug for at mobilisere et tæt samarbejde på tværs af sektorer – på tværs af myndighed i kommunerne, udførere og bostøttemedarbejdere samt boligorganisationer. Det skal forankres lokalt i enheder, så de rette boliger bliver anvist rettidigt, når behovene melder sig. Seminarerne giver eksempler på, hvordan dette samarbejde ser ud og derved kan blive forankret hos jer.

Hvem er det relevant for?

Seminarerne er relevante for alle, der omgiver indsatsen forbundet med hjemløshed:

Rådgivere fra alle dele af de kommunale familie- og socialafdelinger. Dvs. både myndighedsafdelinger, udførerafdelinger, rusmiddelcentre og familiecentre. Chefer, ledere, teamkoordinatorer, hjemløsekoordinatorer, udviklingskonsulenter og rådgivere fra alle dele af de kommunale familie- og socialafdelinger.

Hvorfor skal I være med?

Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler under seminaret. Få konkrete idéer til de virksomme metoder. På kort tid og ved at deltage i seminarerne kan I få et nyt fælles blik på arbejdet med hjemløshed, herunder forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Det er muligt at deltage som gruppe eller som individuel deltager.

Vi streamer oplæggene (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.

Under hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.  

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til Henriette på hha@socialtalksonline.dk

Under hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen. 

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med. 

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg