Social Talks – en almennyttig forening

  • Familieafdeling
  • Udfører

Samarbejde og forældreinddragelse i støtteindsatser: hvordan sikrer vi familiens trivsel -også når indsatsen ophører

Barnets lov sætter fokus på at styrke forældreinddragelsen og samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle i forbindelse med støtteindsatser til børn og unge. Et centralt element er, at forældre skal involveres aktivt i at definere problemet, hvilket sikrer, at støtteindsatsen er målrettet og relevant for barnet og familiens behov. Der kan imidlertid hurtigt opstå uenigheder mellem fagprofessionelle og forældre om, hvad problemet er, eller hvordan barnet bedst kan hjælpes. Ved alvorlige bekymringer udfordres samarbejdet særligt. Netop her har de fagprofessionelle et stort ansvar for at opbygge og vedligeholde en god relation med forældrene for at nå de fastsatte mål i støtteindsatsen. Dette samarbejde er afgørende for at skabe en fælles forståelse og en sammenhængende og bæredygtig indsats, der fremmer barnet og familien i en positiv udvikling og trivsel -også når indsatsen ophører.

Talks

Julie Thuen

Faglig leder, Sivitas

Denne talk sætter fokus på det vigtige samarbejde med forældre, når der igangsættes en støtteindsats. Hvordan involveres forældrene aktivt for at skabe en positiv udvikling i barnets liv? Her spiller relationsarbejde mellem forældre og den fagprofessionelle en central rolle, hvis vi skal lykkes med at understøtte barnets trivsel -også når indsatsen ophører.

Til Faglig Formiddag får du viden og inspiration til dit arbejde.

Faglig Formiddag foregår via Zoom.

Du modtager et link ved tilmelding. Vi sender linket igen dagen før den Faglige Formiddag, du er tilmeldt. 

STED

Online via Zoom

PRIS

0,00kr.

DATO & TID

06/09 2024 Kl. 09:00 - 10:00
Tilmeld dig

Tilmelding

Dato

06/09 2024 Kl. 09:00 - 10:00 - Samarbejde og forældreinddragelse i støtteindsatser: hvordan sikrer vi familiens trivsel -også når indsatsen ophører
Driller det? Ring til os på 42 66 20 67

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg