Social Talks – en almennyttig forening

 • Beskæftigelse
 • Dagtilbud
 • Familieafdeling
 • Skole & fritid
 • Sundhed
 • Uddannelse
 • Udfører

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Dette seminar sætter fokus på, hvorfor metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at bryde kurven for psykisk mistrivsel blandt børn og unge i Danmark.

Hvad handler dette seminar om?
 • Seminaret sætter fokus på, hvorfor metakognitiv teori og metode er vigtigt i arbejdet med at bryde kurven for psykisk mistrivsel blandt børn og unge i Danmark.
 • Metakognitiv psykologi har fokus på, HVORDAN man forholder sig til stærke følelser og svære tanker. Det, som man tror om tanker, følelser og kropslige symptomer, er afgørende for, hvordan man håndterer dem.
 • Metoden giver fagprofessionelle en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel og med psykiske lidelser som fx angst og depression.
Talks

Michelle Vinzents

Tidligere leder af en kommunal døgnbehandlingsinstitution, landets første med en metakognitiv behandlingsprofil.

Michelle har arbejdet i det socialfaglige felt i 25 år og har gennem de seneste 12 år ledet medarbejdere til at præstere bedre i opgaven med at nedbringe psykisk mistrivsel hos anbragte børn og unge. Michelles talk er en fortælling, der udfordrer nuværende forståelse af den menneskelige psyke og giver os indblik i, hvordan metakognitiv teori og metode kan være hjælpsom for de børn og unge, der ikke profiterer af de faglige indsatser, vi normalvis tilbyder dem.

Camilla Stimose

Socialpædagog, certificeret MCT-terapeut og medstifter af Zentmose & Partners.

Camilla har 11 års erfaring med det specialiserede døgnområde og har gennem årene forfinet sit dialogbaserede udviklingsarbejde med børn, unge og voksne i sårbare situationer. Camilla giver i sin talk et praksisnært perspektiv på, hvordan metakognitiv forståelse og metode kan anvendes til at reducere psykisk mistrivsel – et eksempel, der taler ind i både almenområdet og i det specialiserede område.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Kulturelt er vi opdraget til at rette fokus på, HVAD vi tænker, når vi skal bearbejde og finde løsninger på problemer og mistrivsel.
 • Nyere forskning har vist, at dét, der er afgørende for, om vi udvikler psykisk mistrivsel og psykisk lidelse, ikke drejer sig om, HVAD vi tænker, men HVORDAN vi tænker.
 • Når de børn og unge, vi arbejder med, er ramt af ængstelighed og uro og livet føles unødvendigt hårdt og svært, så udfordrer vi normalt de bekymringer, de går med.
 • Vi lærer vores børn og unge at sætte ord på følelser og tanker og at blive gode til at “mærke efter”. Det gør vi, for det har vi lært er rigtigt. Det er det uden tvivl også, nogle gange.
 • Andre gange handler det om at gøre det modsatte – at stoppe med at vende og dreje følelser og tanker, både i de samtaler, som børn og unge fører med sig selv, hinanden og de professionelle.
Hvem er det relevant for?
 • Dette hybridseminar henvender sig til fagpersonale, der arbejder med mental- og følelsesmæssig sundhed i et stort perspektiv lige fra anbringelsesområdet, misbrugsområdet til almen- og specialskoleområdet.
Hvorfor skal I være med?
 • I skal med fordi, nogle opgaver er særlig svære at lykkes med og fordi, I ønsker inspiration til at løse dem på en ny og skånsom måde.
 • Samtidig er I nysgerrige på, hvordan det metakognitive paradigme har sin plads i det socialfaglige felt.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler undervejs i seminaret.

Hybridseminaret foregår via Zoom. 

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen. 

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg