Social Talks – en almennyttig forening

 • Familieafdeling
 • Skole & fritid
 • Sundhed

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Børn og unges mentale helbred er i frit fald. Målingerne bliver værre år for år på trods af, at vi aldrig har haft mere viden om det gode børneliv. Dette Hybridseminar belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan. Afsættet er børn og unge i grundskolen.

Talks

Thomas Garsdal

Skolechef, Ikast-Brande Kommune.

Thomas formidler hvordan de i Ikast-Brande Kommune omsætter nogle af de vigtigste resultater fra forskning til praksis. Han fortæller om de universelle indsatser, som foregår på alle byens skoler. Han formidler den rejse, de har været på og hvordan de med et enkelt koncept får skabt en fælles styrket indsats på skolerne.

Bjørn Holstein

Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Bjørn formidler i denne talk de vigtigste fund fra forskningen om mentale helbredsproblemer hos børn og unge og hvordan man kan forebygge sådanne problemer, fx i grundskolen. Fokus er især på gode børnefællesskaber i skolen, elevers sociale og emotionelle kompetencer og professionel hjælp til elever med mentale helbredsproblemer og begyndende psykisk sygdom.
Hvad handler dette Hybridseminar om?
 • Seminaret fokuserer på den skræmmende tendens, at vores børn og unges mentale helbred gennem de sidste 20 år er blevet værre måling for måling.
 • Udviklingen sker på trods af det faktum, at vi aldrig haft mere viden om det gode børneliv.
 • Vi skylder vores børn og unge at vende denne tendens. Men hvordan? Det giver dette Hybridseminar konkrete bud på.
 • To talks retter sig direkte mod den kommunale praksis omkring vores skolebørn.
 • Talk 1 giver et solidt indblik i, hvordan det ser ud med børn og unges mentale sundhed i Danmark og hvilken viden, vi har om virkningsfulde indsatser.
 • Talk 2 går tæt på erfaringerne fra en kommune, der har omsat forskning til praksis, og skabt en ny retning og lovende resultater i arbejdet mod øget skoletrivsel.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Hvis vi skal have vendt denne udvikling, så må vi tænke nyt.
 • Det er vigtigt at angribe denne problemstilling i de konkrete faglige kontekster og på tværs af forvaltninger og afdelinger.
 • Et af hovedbudskaberne i Hybridseminaret er, at der er brug for lokal handling og at etablere et team, der proaktivt arbejder med at skabe skoletrivsel og forebygge mentale helbredsproblemer.
 • Hybridseminaret vil vise en vej til, hvordan fagpersoner i praksis og i forvaltningen, herunder ledelse, kan gribe de bedste eksempler fra forskning og praksis.
Hvorfor skal I være med?
 • Få et spejl på jeres egen vigtige praksis omkring børn og unges mentale sundhed.
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag – hvordan kunne det se ud hos jer?
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af to styrede samtaler, som finder sted under Hybridseminaret.
 • Få konkrete idéer til at anvende virksomme indsatser.
 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Hybridseminaret.
Hvem er dette relevant for?
 • Nye eller eksisterende arbejdsfællesskaber, der arbejder med skoletrivsel og forebygger børn og unges mentale helbredsproblemer i kommunerne; både fagpersoner, konsulenter og ledere.
 • Det kan være inden for sundhedsfremme, PPR, skoler eller de ledelseslag, der koordinerer tiltag på tværs af forvaltninger.

Dette Hybridseminar er afholdt. Talks og læringskit kan findes på hjemmesiden under fanen “Talks”.

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder samlet. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg