Social Talks – en almennyttig forening

  • Beskæftigelse
  • Familieafdeling
  • Skole & fritid
  • Sundhed
  • Udfører

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Få inspiration til, hvordan I lokalt kan styrke unges mentale sundhed gennem et gratis online-seminar. Det største udbytte opnås ved at tilmelde jer som gruppe, i et lokalt arbejdsfællesskab, der arbejder med unges mentale sundhed. Seminaret bygger på aktuel viden fra forskning og praksis, som understøtter lokal læring, dialog og refleksion i praksis.

Talks

Pia Jeppesen

Overlæge og klinisk professor i børne- og ungepsykiatri, Region Sjælland og Københavns Universitet

Som overlæge i børne- og ungdomspsykiatri har Pia indsigt i, hvor det ofte går galt, når vi skal hjælpe unge med psykiske og sociale problemer mod et godt og meningsfuldt hverdagsliv. I denne talk giver Pia indblik i hvilke tre faktorer der skal til, for at støtte op om unges mentale trivsel.

Mette Skov Stoffer

Sundhedskonsulent, Folkesundhed Vejle

Som sundhedskonsulent i Vejle Kommune har Mette Skov Stoffer stor og bred erfaring med at arbejde med unges mistrivsel. Hun arbejder på tværs af kommunens forvaltninger og ud til frivillige foreninger og uddannelsesinstitutioner. I denne talk får du et indblik i, hvordan Vejle Kommune arbejder med at vende mistrivsel til trivsel blandt kommunens unge og hvordan de fokuserer på at få unge over i positive fællesskaber.
Hvad handler dette seminar om?

Dette seminar zoomer ind på små unges mentale sundhed med viden og inspiration set fra både et forsknings- og praksisperspektiv. Seminaret understøtter fælles dialog og refleksion i lokale arbejdsfællesskaber om de elementer, som forskningen peger på som de mest centrale for en styrket indsats for den mentale sundhed og øget trivsel på ungeområdet.

Til dette seminar er der udviklet inspirationsmateriale, som giver et overblik over forskningen på området og evidensbaserede indsatser. I materialet findes også konkret inspiration til samarbejdet om en styrket indsats.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i materialet inden seminaret. Her finder du inspirationsmaterialet.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

Aldrig har vores børn og unge trives så dårligt, som de gør nu, samtidig med at vores viden om det gode børne- og ungeliv er ved at være stor. Det er et paradoks, og vi skylder børn og unge og de kommende generationer at rykke ved den statistik. Men hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi arbejde med at vende udviklingen?

Hvem er dette relevant for?

Den kommunale virkelighed er forskellig fra kommune til kommune, og derfor er målgruppen kommunerne imellem ikke nødvendigvis ens. Nedsæt en lokale gruppe af nye folk eller ud fra et eksisterende arbejdsfællesskab, der arbejder med unges trivsel og forebyggelse af mentale helbredsproblemer på ungdomsuddannelsesinstitutioner. Fx konsulenter og ledere i den kommunale forvaltning, som har eller kan tage ansvar for mental sundhed på ungdomsuddannelser samt ledere og nøglemedarbejdere på ungdomsuddannelserne (fx UU-vejleder, SSP-vejleder, mentorer, mv).

Personer med tværgående ansvar eller ledelsesansvar vil være en central deltager i arbejdsfællesskabet.

Hvorfor skal I være med?

På hybridseminaret vil I opleve at få et fælles sprog for arbejdet med mental sundhed ligesom I får tid til at drøfte egen praksis og muligheder for udvikling.

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Du kan deltage som individuel eller som gruppe. 

Vi streamer oplæg (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg