Social Talks – en almennyttig forening

 • Beskæftigelse
 • Familieafdeling
 • Udfører

Hvad er den gode myndighedssamtale?

Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Til dette hybridseminar får i konkrete input til, hvordan I i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler?

Talks

Fransiska Mannerup

Studere kommunikation og socialvidenskab og er bestyrelsesmedlem i De Anbragtes Vilkår

Med afsæt i Fransiskas egen historie som anbragt giver hun et os et ungeperspektiv på de adskillige myndighedssamtaler med forskellige formål og skiftende sagsbehandlere hun har oplevet i hendes barndom. Hun fortæller også om sin deltagelse i forskningsprojektet MinRådgivningspartner og det særlige blik, hun har på kvalitet i myndighedssamtaler.

Signe Steensbæk

Socialrådgiver og lektor i socialt arbejde ved Københavns Professionshøjskole

Med afsæt i Signes egne erfaringer som socialrådgiver og underviser fortæller hun om forskningsprojektets arbejde med at udvikle og teste kvalitetskriterier og præsenterer projektets bud på en model, der kan måle kvalitet i myndighedssamtaler.
Hvad handler dette seminar om?
 • Dette seminar handler om den gode myndighedssamtale, om erfaringerne med at sidde på den ene og den anden side af bordet og om hvad forskning i myndighedssamtaler kan lære os på kryds og tværs af udfordringer, alder og geografi. 
 • Til seminaret kan I høre erfaringerne fra både den tidligere udsatte unge, der gennem sin opvækst har deltaget i utallige myndighedssamtaler og den erfarne socialrådgiver, der har taget rejsen fra som nyuddannet socialrådgiver at blive kastet ud i myndighedssamtalen med udsatte unge til at arbejde helt tæt på de unge på udførersiden til i dag at forske og undervise morgendagens socialrådgivere. 
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Alt for mange børn og unge oplever sig ikke hørt og inddraget i deres egen sag, når de er til samtale med deres sagsbehandler i kommunen.   
 • Mange sagsbehandlere er usikre og føler ikke, at de har de rigtige kompetencer. For hvordan kan sagsbehandleren opnå en god kontakt og give udviklingsstøtte til børn og unge, når man samtidig skal optræde som myndighedsperson?
 • Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Vi mener at myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Så hvordan kan vi i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler? Hvad er en god myndighedssamtale i det hele taget?
Hvem er det relevant for?
 • Ansatte i familieafdelinger, herunder myndighedsrådgivere, fagprofessionelle i foranstaltninger og ledere.
 • Medarbejdere og ledere i Familieretshuset og Socialtilsyn.
 • Undervisere og studerende på Socialrådgiveruddannelsen.
 • Ledere, konsulenter, forskere eller andre, der interesserer sig for udvikling af redskaber til måling af kvalitet i myndighedssamtaler eller socialt arbejde.
 • Alle der taler med unge i en myndighedskontekst.
Hvorfor skal I være med?
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag
 • Lær sammen af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til de virksomme metoder

Hybridseminaret er afholdt. Begge talks kan findes på hjemmesiden under fanen “Talks”.

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder samlet. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg