Social Talks – en almennyttig forening

 • Beskæftigelse
 • Dagtilbud
 • Familieafdeling
 • Skole & fritid
 • Sundhed
 • Udfører

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier – når familiens stemme er i centrum

Hvordan tager vi nye, radikale skridt i det socialfaglige arbejde med småbørnsfamilier i udsatte positioner – og hvordan lytter vi og inddrager det, som familierne kalder på og drømmer om i vores arbejde med tidlig indsats generelt? 

Hvad handler dette seminar om?

Seminaret deler de vigtigste erfaringer fra storskalaprogrammet De Små Børns Bornholm med fokus på, hvordan vi lytter til småbørnsfamilier i udsatte og sårbare positioner og hvad vi stiller op med den viden. Erfaringerne fra programmet har været med til at udvikle indsatser og metoder med afsæt i småbørnsfamiliernes perspektiver på et meningsfuldt hverdagsliv.  

Den helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger, hvor familiernes egne målsætninger sætter rammen, har været det bærende princip for projektet. Som en rød tråd har lytteprojektet ”Lyttelaboratoriet” indgået i programmet. Dette har været med til at skabe et fokus på en lyttende kultur med afsæt i nye former for samtaler med familierne, hvor det levede liv i familierne, er i centrum og hvor fagprofessionelle forpligter sig til at blive klogere sammen med familierne.  

Gennem to talks vil I blive inspireret til at fordybe jer i at lytte på nye måder og at gøre det til et princip i tværfaglige, relationsbaserede indsatser overfor familier i udsatte positioner. I vil samtidigt få indblik i og inspiration til at arbejde med integreret faglighed baseret på principper fra Hillary Cottams tilgang til at skabe radikale forandringer. 

Talks

Dorthea Funder Kaas

Programleder for De Små Børns Bornholm, Bornholms Regionskommune

Dorthea fortæller i denne talk om, hvordan vi afprøver nye måder at lytte til småbørnsfamiliernes hverdagsliv og hvad vi gør, med den viden vi får.

Cathrine Buchardt Hansen

Familiebehandler i Fælles Forandring, Bornholms Regionskommune

Cathrine fortæller om "Fælles Forandring" et helhedsorienteret projekt for udsatte familier, som tager udgangspunkt i familiernes egne mål og drømme.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • I arbejdet med vilde og komplekse problemer på børneområdet er borgernes egne perspektiver nødvendige at have med som ledestjerne i sagsbehandlingen. Det er efterhånden et anerkendt og helt almindeligt udsagn – men hvordan gør vi det bedst og hvordan kan vi hele tiden sørge for at udvikle i takt med det, som familierne kalder på? 
 • Ofte går vi som fagprofessionelle ud fra, at vi lytter på den bedst mulige måde inden for den faglige og lovgivningsmæssige ramme, vi har. Men vi kan tage flere radikale skridt, når vi lytter til familiernes perspektiver. Vi kan forpligte os mere i forhold til det, vi hører. Det gør vi ved at dyrke nye måder at lytte på og at øve os.  
 •  
Hvem er det relevant for?
 • Seminaret er relevant for alle der arbejder med tidlig indsats: sagsbehandlere i myndighed på børneområdet i kommunerne, pædagoger, sundhedsplejersker, familiebehandlere m.fl. 
 • Seminaret er også relevant for ledere af teams og afdelinger på børneområdet og for ledere af udviklingsprojekter i kommunerne. 

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.  

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

STED

Online via Zoom

PRIS

350,00kr.

DATO & TID

07/11 2023 Kl. 09:00 - 11:30
Tilmeld dig

Tilmelding

Dato

07/11 2023 Kl. 09:00 - 11:30 - Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier - når familiens stemme er i centrum

Vær opmærksom på at man kan deltage på et Social Talks Hybridseminar på to måder. Læs mere om forskellen på individuel og gruppe deltagelse under hver af nedenstående valg.

Individuel deltagelse

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre…

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre individuelle deltagere, her levere vi en facilitator der sikrer struktur og kvalitet i samtalerne.

Læs mere

Gruppe deltagelse

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer…

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer til at understøtte facilitering af de to samtaler der er under et af vores Hybridseminarer. Vi anbefaler af grupper ikke er færre end fire deltagere og ikke mere end ni inklusive facilitatoren. Hvis I er mere end ni skal I altså lave flere grupper og have flere afsted på facilitatorskole.

Læs mere
Driller det? Ring til os på 42 66 20 67

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.