Social Talks – en almennyttig forening

  • Familieafdeling
  • Udfører

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i samarbejdet om børnenes trivsel. Dette Seminar dykker ned i, hvordan man kan navigere i samarbejdet med forældre og vælge strategier som skaber mulighed for udvikling.

Talks

Natasha Dyssel Engel

Skolesocialrådgiver, Københavns Kommune.

Natasha har taget rejsen fra først at arbejde som myndighedsrådgiver med § 50 undersøgelser til senere at tage et spring ud i det forebyggende arbejde med forældre ude på skolerne. Natasha stiller skarpt på, hvordan man som sagsbehandler bedst møder de behov, som forældrene har – for derved at kunne tilgodese børnenes behov.

Pernille Haahr

Faglig koordinator & familiekonsulent, FFA Fonden

Pernille har særlig erfaring fra de allermest udfordrende forløb hvor forældresamarbejdet ofte bliver vanskeligt. Hun fortæller om sin passion – hvorfor gør hun det – og hun fortæller om, hvad der for hende er vigtigt i arbejdet med familierne. Pernille deler også, hvad der virker for hende i relationerne, så hun lykkes med sine opgaver
Hvorfor er dette tema vigtigt?
  • Samarbejdet på tværs af myndighed og forældre er afgørende, når børn ikke trives.
  • For forældre er det ofte forbundet med store følelser, når deres børn mistrives og kommunen bliver indblandet.
  • For at støtte op om en positiv udvikling i barnets liv er det vigtigt at få skabt en god alliance med forældrene.
  • Seminarets formål er at dele viden og erfaringer omkring det ind i mellem meget svære og udfordrende forældresamarbejde.
Hvorfor skal I være med?
  • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
  • På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på forældresamarbejde og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom. 

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

 

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg