Social Talks – en almennyttig forening

 • Familieafdeling
 • Udfører

Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

Mange børnesagsbehandlere står ofte i et dilemma. Er det nødvendigt at anbringe barnet eller kan man udvikle forældrekompetencen og relationerne i familien? Skal man vælge en familieanbringelse? Vi får indblik i, hvad der kan få de mest belastede familier til at forblive samlet.

Hvad handler dette seminar om?

Seminaret sætter fokus på børn og unge, som kommunen har stor bekymring for og som ofte står på tærsklen til en anbringelse. Vi ser, hvordan man kan arbejde terapeutisk med hele familien og skabe forudsætninger for, at familien kan forblive samlet. To talks danner rammen for seminaret, hvor temaer som familiens ressourcer, traumebehandling, tilknytningsmønstre og forældrenes kærlighed til barnet er væsentlige faktorer i arbejdet med at forebygge anbringelser

Talks

Trine Sissel Jensen

Behandlingsansvarlig på Familiecentret Vibygård

Trine har erfaring med at hjælpe forældre med at bearbejde opvækstvilkår, traumer og tilknytningsmønstre, så de bliver i stand til at bryde den psykologiske arv. Trine giver et praksisnært indblik i det terapeutiske arbejde med at styrke og reparere relationer og tilknytning mellem børn og forældre.

Finn Kvist Glad

Institutionsleder på Familiecentret Vibygård

Finn fortæller om, hvorfor det er vigtigt at styrke børn og skabe varig forandring ved at arbejde med hele familiens relationer og trivsel. Det er en højt specialiseret indsats, der kræver en særlig faglig kontekst. Det er en tidlig indsats og et samfundsarbejde, der vender pilen indad mod hjælpesystemet. Hvor dygtige er vi til dette arbejde? Kan vi undgå svigt, smerte og skabe hele mennesker hos kommende generationer af børn og unge?
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Anbringelse er et af de mest radikale indgreb, man kan udsætte et barn for.
 • Forskning er entydig: Det har mangeartede negative konsekvenser mange år frem.
 • Ofte sker der symptombehandling frem for at arbejde intensivt med de problematikker, der udfolder sig i familien.
 • Mange forældre har selv oplevelser med traumer, usikre opvæktsvilkår og problematisk tilknytning til forældre.
 • Derfor bliver det vigtigt at arbejde med hele familien, hvor forældre kan bearbejde traumer og øge deres forældrekompetencer og tilknytning til barnet.
Hvem er det relevant for?
 • Sagsbehandlere i myndighed på børneområdet i kommunerne.
 • Som ansvarlig myndighedsperson får du viden til bedre at navigere og træffe beslutning i forhold til ofte dilemmafyldte problemer tæt på børn, unge og forældre.
 • Ledere af familieafdelinger, teamledere og koordinatorer i forhold til at give sparring og bedrive ledelse tæt på myndighedssagsbehandlerne. Det handler også om at forvalte ressourcerne bedst muligt.
 • Seminaret relevant for alle, der arbejder behandlingsorienteret i både dag- og døgnregi, socialfagligt og socialpædagogisk omkring børn, unge og familier
Hvorfor skal I være med?
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af de to styrede samtaler, som finder sted under seminaret.
 • Få kvalificeret jeres overvejelser rundt om de børn og familier, I arbejder med.

Hybridseminaret foregår via Zoom. 

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.  

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med. 

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg