Social Talks – en almennyttig forening

  • Familieafdeling
  • Udfører

Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?

En akutanbringelse er en dramatisk indgriben i familiers liv. I nogle tilfælde kan det dog være en nødvendighed, hvis et barn eller en ung vurderes at mistrives så meget i hjemmet eller på nuværende anbringelses sted, at det kræver en akut placering væk fra vante omgivelser og miljø. Hvordan hjælper man bedst familierne gennem disse meget følsomme og oprivende begivenheder og den sorg, der er forbundet med at miste noget af det, der tidligere var barnets tilværelse, hvor problemfyldt det så end har været? Anbringelsen skal altid ske så skånsomt som muligt for barnet eller den unge og forældrene må ikke glemmes eller tilsidesættes. Her bliver det en vigtig opgave for de fagprofessionelle at arbejde med indlevelse og støtte til forældrene for at kunne tage omsorg for barnet.

Talks

Søren Lønborg Kristiansen

Tilbudsleder, Familiecenter Esbjerg

Når børn befinder sig i en så udsat position, at de ikke længere kan være hjemme, så er Esbjerg akut- og observationsindsats et af de steder, som tager sig af børnene. I denne talk sætter Søren ord på, hvorfor det er så vigtigt at inddrage forældre og tage dem alvorligt, også i de tilfælde, hvor de har gjort deres børn fortræd. Søren introducerer os samtidig til redskabet pædagogisk kortlægning af familier og børn som en metode til at identificere problemstillinger og skabe retning for de indsatser, der kan hjælpe barnet og familien mod bedre trivsel.

Til Faglig Formiddag får du viden og inspiration til dit arbejde.

Faglig Formiddag foregår via Zoom.

Du modtager et link ved tilmelding. Vi sender linket igen dagen før den Faglige Formiddag, du er tilmeldt. 

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg