Social Talks – en almennyttig forening

 • Familieafdeling
 • Skole & fritid
 • Sundhed
 • Uddannelse
 • Udfører

Børn og unges bro til positive fællesskaber

Hvordan bliver flere sårbare børn og unge en del af et positivt fællesskab? Vi undersøger en ny tendens i socialt arbejde. Erfaringen er, at langt mere er vundet ved at bygge bro til fællesskaber og at forberede fællesskaber på at inkludere medborgere. Men hvor sker det i praksis og hvordan?

Talks

Maria Ilievski

Myndighedssocialrådgiver, Den Korte Snor, Københavns Kommune.

Den Korte Snor er afgrænset til at arbejde med unge, der er kriminalitetstruet, kriminelle eller har en uroskabende adfærd. Målgruppen er fra 10-18 år. Maria fortæller om, hvordan hun arbejder med at bygge bro mellem unge og skoler og uddannelsesinstitutioner. Ofte har de unge udfordringer i almenskolen og en stor del af arbejdet handler om at skabe alternative skoleforløb for de unge fx med brug af praktik.

Mikkel Primdahl Sams Nielsen

Kontaktperson i Brobyggerne, Center for Socialpædagogik og psykiatri.

Mikkel arbejder i mellemrummet mellem det sociale og positive fællesskab og de børn og unge, som ligger derhjemme og er allermest isoleret. Det er ofte børn og unge med psykiske vanskeligheder, belastningsreaktioner og diagnoser. Mikkel fortæller om, hvordan han arbejder med børn og unge, både individuelt og i grupper. Fælles er målet om at hjælpe dem med at indgå i positive fællesskaber i cevilsamfundet.

Christine Ejrup Larsen

Kontaktpersoner i Brobyggerne, Center for Socialpædagogik og psykiatri.

Christine arbejder hos Brobyggerne med de børn og unge, som af forskellige årsager har opgivet at være en del af samfundet. Det er ofte børn og unge, som ligger derhjemme og har isoleret sig. Christine fortæller i sin talk om, hvordan hun arbejder med de børn og unge og tager små skridt sammen med dem, for at hjælpe dem med at finde vejen ind i positive fællesskaber mod venskaber og større trivsel.
Hvad handler dette Hybridseminar om?
 • Sårbare børn og unge er ofte ikke en del af et positivt fællesskab. De kan være isoleret fra at deltage fx at gå til fodbold eller at komme i en klub.
 • Samtidigt ved vi, at det at høre til i et fællesskab betyder, at man ”vokser”. Man får venner, man kan spejle sig i og lave noget sammen med.
 • Det har stor betydning for ens selvværd og udvikling som menneske.
 • At hjælpe børn og unge ind i et positivt fællesskab er en vigtig mission i arbejdet med sårbare familier. Grebet rigtigt an er det forebyggende potentiale vidtrækkende.
 • Positive fællesskaber findes uden for den kommunale myndighedsafdeling, fx i skoler, klubber, foreninger, online-fællesskaber.
 • Broen bygges ved, at kontaktpersonen eller en sagsbehandler besøger positive fællesskaber med den unge. Det styrker deres udvikling og kan almengøre evt. problemer.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • I årevis har vi iværksat foranstaltninger som fx kontaktpersoner, familiebehandling, mv. De er vigtige i arbejdet med sårbare børn for at komme sociale problemer til livs.
 • Samtidigt bliver vi mere og mere bevidste om et stort potentiale i, at børn og unge får del i fællesskaber, både formelle og uformelle.
 • Det kan bane vej for fysisk aktivitet, som fører til bedre trivsel og venskaber.
 • Det kan give adgang til uddannelse, som er kompetencegivende og medfører job.
 • At arbejde systematisk med fællesskaber må have høj prioritet i sagsbehandleres og udføreres arbejde med familierne.
 • Det er genveje til, at børn og unge lykkes på sigt.
Hvorfor skal I være med?
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
 • På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på arbejdet med børn og unge og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.
Hvem er dette relevant for?
 • Sagsbehandlere i myndighed og personale, der arbejder som foranstaltninger enten som kontaktpersoner, familiebehandlere mv.
 • Ledere, teamledere og koordinatorer for at styrke metodeudvikling og understøtte en adfærd, der bygger bro mellem børn og unge og positive fællesskaber.

Dette Hybridseminar foregår via Zoom. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder samlet. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.      

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg