Social Talks – en almennyttig forening

 • Beskæftigelse
 • Uddannelse

Unges privatøkonomiske trivsel – et element i vejledning af unge

Når unges økonomi kommer ud af balance, giver det ikke alene stress og søvnløse nætter. Det øger også risikoen for frafald på ungdomsuddannelser. Deltag på seminaret og få inspiration og konkrete værktøjer til at hjælpe unge mod privatøkonomisk trivsel i vejlednings- og støttearbejdet på ungdomsuddannelserne, og i arbejdet omkring unge på kanten af uddannelse.

Talks

Merete Klitgaard

FGU-vejleder, FGU-Skolen Øst

Merete arbejder som vejleder på FGU Skolen Øst i Høje Taastrup. Her har Merete sammen med kolleger sat sig for at tale med eleverne om deres økonomi og give dem bedre forudsætninger for at træffe gode økonomiske valg. Merete giver et indblik i de økonomiske problemstillinger, hun oplever de unge har, og inspirerer til, hvordan man som vejleder kan arbejde med de unges privatøkonomi ved at turde involvere dem.

Kirsten Udklit Steffensen

Faglig leder for grundskole- og specialvejledningen, Rødovre Kommune

Kirsten sætter i denne talk fokus på, hvor svært det kan være for vejledere at bringe et emne som privatøkonomi på banen. Hvornår krydses grænsen for vejlederbeføjelser, og hvornår overskrides de unges grænser? Som faglig ansvarlig for vejledningen på Ungecenter Rødovre har Kirsten særligt indblik i, hvordan arbejdet med økonomiske trivselsforløb kan blive en vigtig brik for de unges livsmestring.

Malene Eskildsen

Udviklingskonsulent, Forbrugerrådet TÆNK

Malene har siden 2017, i regi af TrygFonden og Forbrugerrådet Tænks partnerskab om forebyggelse af gæld blandt unge, udviklet indsatser og redskaber til undervisning i finansiel dannelse på FGU og EUD. Malene giver i sin talk inspiration til, hvordan vejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner kan gå i gang med en tidlig indsats for at skabe bedre økonomisk trivsel hos unge på ungdomsuddannelserne.
Hvad handler dette seminar om?
 • Hver niende ung har rod i økonomien og problemer med at betale vigtige regninger. En økonomi ude af balance giver ikke alene stress og søvnløse nætter, men øger også risikoen for frafald på ungdomsuddannelser.
 • Det giver derfor mening at arbejde med unges privatøkonomiske trivsel og kompetencer i det fastholdelses- og trivselsarbejde, som foregår på ungdomsuddannelserne og omkring unge på kanten af uddannelse.
 • Seminarets tre oplæg giver viden, inspiration og konkrete værktøjer til at starte dette arbejde, såvel i undervisningen som i vejlednings- og støttearbejdet omkring unge.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Økonomi er overraskende tabubelagt for mange unge. Det kan være svært at sige fra, når man ikke har råd, eller sige det højt, når privatøkonomien giver ondt i maven.
 • Især unge, der har økonomiske udfordringer og gældsproblemer, skammer sig over deres økonomiske situation og oplever problemerne som en barriere for fx uddannelse.
 • Mange af disse unge opsøger ikke selv hjælpen, eller de gør det for sent. De oplever at økonomi er svært, og de får ikke altid den nødvendige vejledning hjemmefra.
 • Derfor er det vigtigt, at økonomi bliver noget, vi taler åbent og løbende om med unge på skolerne. På den måde kan vi holde flere unge på rette kurs mod trivsel, mod uddannelse, og forebygge udvikling af gældsproblemer senere i voksenlivet.
 •  
Hvem er det relevant for?
 • Vejledere, undervisere og fagprofessionelle, som arbejder med unge på ungdomsuddannelser, særligt Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelserne (EUD).
 • Derudover fagprofessionelle, som arbejder med støtte og vejledning til unge i andre regi, fx Den Kommunale Ungeindsats (KUI) eller i projektindsatser
Hvorfor skal I være med?
 • I får ny inspiration, viden og konkrete værktøjer til at arbejde med unges privatøkonomi på nye måder og i et bredere perspektiv, samt viden om, hvordan I som fagprofessionelle omkring unge kan få adgang til gratis, uvildig økonomi- og gældsrådgivning, når problemerne rækker udover jeres egen faglighed.

Hybridseminaret er afholdt. Talks kan findes på hjemmesiden under fanen “Talks”.

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder samlet. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg