Social Talks – en almennyttig forening

TALK

Vejen frem i myndighedsarbejde med børn og familier

Thomas udfolder i denne talk, hvad myndighedsopgaven består i og hvad hovedopgaven er for fremtidens udvikling af styring på området for udsatte børn og unge

Afspil video
Oplægsholder

Thomas Mackrill

Docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Kan man have en ikke-relation til et andet menneske, som man er sat i verden for at hjælpe? Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år. Thomas kredser i sin talk om relationers betydning for at gøre en forskel i myndighedsarbejdet med udsatte familier og i psykoterapien, hvor metoden FIT kommer fra. Han beskriver, hvordan relationer har afgørende betydning for at skabe fremgang. Myndighedsarbejde er relationsarbejde, fordi det sker mellem mennesker. Han folder forskellige forståelser af myndighed ud, som fagpersoner indimellem kan fare vild i. Han reflekterer over, hvordan skiftende reformer og øget regulering på området for udsatte børn unge ikke har skabt den ønskede effekt. Der er brug for at finde en ny vej og det kan FIT tilbyde.

DOWNLOAD MATERIALE

Manual til feedback informed treatment
Download
Videoer om FIT
Link

VÆRD AT DELE

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg