Social Talks – en almennyttig forening

TALK

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Børn og unges mentale helbred er i frit fald. Målingerne bliver værre år for år på trods af, at vi aldrig har haft mere viden om det gode børneliv. Denne talk belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan. Afsættet er børn og unge i grundskolen.

Afspil video
Oplægsholder

Bjørn Holstein

Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Bjørn formidler i denne talk de vigtigste fund fra forskningen om mentale helbredsproblemer hos børn og unge og hvordan man kan forebygge sådanne problemer, fx i grundskolen. Fokus er især på gode børnefællesskaber i skolen, elevers sociale og emotionelle kompetencer og professionel hjælp til elever med mentale helbredsproblemer og begyndende psykisk sygdom.

DOWNLOAD MATERIALE

Læringskit om børn og unges mentale sundhed i grundskolen
Link

VÆRD AT DELE

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg