Social Talks – en almennyttig forening

TALK

God inddragelse er når jeg bliver set i øjnene

Emma-Luna introducerer i denne talks sagsbehandleren som en tolk. Sagsbehandleren skal tolke mellem de to verdener, kommuneverdenen og hendes liv, så Emma-Luna kan forblive i sin børneverden. Se en unik og levende fortælling, som tilbyder masser af læring om inddragelse af børn.

Afspil video
Oplægsholder

Emma-Luna Löwe Jensen

Frivillig i De Anbragtes Vilkår

Emma-Luna fortæller i denne talks om sit liv som anbragt ung i sin familie blandt sine fætre, kusiner, onkler og tanter. Hun slår ned på tidspunkter i sit liv, hvor hun ikke blev hørt og inddraget – og hvor hun følte sig magtesløs. Hun fortæller om, hvad der set fra hendes perspektiv havde enorm betydning for hende, at de voksne tog beslutninger om, men hvor der manglede en inddragelse og en forståelse for hendes sag. Et skift i ledelsen forvandlede fuldstændigt hendes hjem. Det havde store konsekvenser for både børn og unge. Lige så stille forsvandt tanterne og onklerne. Emma-Luna har haft helt særlige evner til at overkomme forhindringer på sin vej. Men er det ikke opgaven at hjælpe de anbragte børn og unge med at klare skærene for dem?

VÆRD AT DELE

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg