Social Talks – en almennyttig forening

TALK

Et ungeperspektiv på myndighedssamtaler

Alt for mange børn og unge oplever sig ikke hørt og inddraget i deres egen sag, når de er til samtale med deres sagsbehandler i kommunen. Mange sagsbehandlere er usikre og føler ikke, at de har de rigtige kompetencer. For hvordan kan sagsbehandleren opnå en god kontakt og give udviklingsstøtte til børn og unge, når man samtidig skal optræde som myndighedsperson?

Afspil video
Oplægsholder

Fransiska Mannerup

Studere kommunikation og socialvidenskab og er bestyrelsesmedlem i De Anbragtes Vilkår

Med afsæt i Fransiskas egen historie som anbragt giver hun et os et ungeperspektiv på de adskillige myndighedssamtaler med forskellige formål og skiftende sagsbehandlere hun har oplevet i hendes barndom. Hun fortæller også om sin deltagelse i forskningsprojektet MinRådgivningspartner og det særlige blik, hun har på kvalitet i myndighedssamtaler.

DOWNLOAD MATERIALE

Samtaleøvelse
Download

VÆRD AT DELE

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores talks

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg