Social Talks – en almennyttig forening

 • Dagtilbud
 • Familieafdeling
 • Sundhed

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Vi ved, at en både tidlig og ordentlig indsats overfor udsatte småbørnsfamilier forbedrer børns livsmuligheder. På dette hybridseminar dykker vi ned i, hvordan vi kan lave en god og rettidig indsats i arbejdet med gravide kvinder og familier med børn i alderen 0 til 6 år.

Talks

Cathrin Skram Engmose

Forebyggende socialrådgiver i dagtilbud, Københavns Kommune.

Cathrin formidler, hvordan vi ikke altid kan se på små børn, når de ikke trives. Vi skal være nysgerrige og opmærksomme på de små detaljer, vi får oplyst. Den tidlige bekymring skal vi tage alvorligt. Hvordan kan man som socialrådgiver arbejde i en daginstitution og samle de små fornemmelser om børnenes trivsel sammen? Hvilken betydning får relationsarbejdet til forældre og de ansatte i institutionerne for arbejdet med tidlig indsats? Det tværfaglige perspektiv bliver afgørende. Vi lykkes ikke, hvis vi ikke har det tværfaglige perspektiv med. Det er socialrådgiverens opgave at se sammenhænge, være facilitator og bringe eksperter på banen.

Sara Jakobsen

Socialrådgiver, Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital

Sara belyser med sin talk, kompleksiteten i de familier der henvises til familieambulatoriet.  Hvordan opvækst præger forældreskab og hvilke risikofaktorer, der er forbundet med selv at være vokset op under svære forhold. Sara formidler de store og særlige muligheder der er, for at skabe forandringer for sårbare mødre under graviditeten. Håbet under graviditeten kan skabe store forandringer. Hvorfor er det så afgørende, at vi sætter ind lige præcis her? Hvor meget kan man faktisk rykke de her familier på lige præcis det her tidspunkt? Hvorfor er det vigtigt at vide noget om konsekvenser misbrug under graviditet. Hvilken betydning kan det få for barnet senere i livet og hvad er det for nogle udfordringer, vi ser som vi skal være opmærksomme på fremadrettet ift. indsatser omkring familien/barnet?
Hvad handler dette seminar om?
 • Det er afgørende at sætte tidligt ind overfor sociale problemer hos gravide og småbørnsfamilier, da vi ved, at disse problemer ellers kan vokse sig store og sætte sig i form af stationære problemer, som i værste fald får gennemslag resten af livet.
 • Fagprofessionelle i det forebyggende arbejde må have særligt fokus på det i kontakten med børn og forældre i skoler eller daginstitutioner. Men også socialrådgiverne i familieafdelingen må i stigende grad udvikle og praktisere et tidligt mindset i myndighedsudøvelsen. Også selvom, at kvinden eller forældrene på overfladen ikke har synlige og alvorlige problemer.
 • Socialrådgiverens systematiske sagsarbejde og metode indebærer at komme hele vejen rundt om den gravide eller familien og at involvere tværfaglige samarbejdspartnere for at danne sig det fulde billede. Dette skal gøre socialrådgiveren i stand til at sætte relevante indsatser i værk.
 • Seminaret giver viden og erfaringer om, hvem målgruppen er, hvordan forældrenes og børnenes problemer ser ud og hvorfor det er vigtigt at sætte ind i arbejdet med såvel gravide kvinder som forældre til børn i daginstitutioner.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
 • Hvis vi sætter tidligt ind overfor de første problemer, vi ser, så kan det få afgørende betydning i et barns liv.
 • Det stiller øget krav om, at de rette fagprofessionelle, som møder de kommende forældre og familierne, får viden og handlekompetencer til at sætte relevant hjælp i værk.
Hvorfor skal I være med?
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
 • På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på den tidlige indsats og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom.

Du kan deltage som individuel eller som gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.    

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

STED

Online via Zoom

PRIS

350,00kr.

DATO & TID

Kommer snart
Driller det? Ring til os på 42 66 20 67

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.