Social Talks – en almennyttig forening

  • Familieafdeling
  • Udfører

Inddragelse og netværksopbygning i udsatte familier

Inddragelse af familie og netværk i barnets problemer er et mindset – det er en måde at praktisere på. De vigtigste personer omkring barnet bliver involveret for at fremtidssikre, at den udvikling og forandring, man vil sætte i gang, vil skabe en positiv udvikling for barnet. Men er vi gode til det? Pilen peger i virkeligheden indad på, hvordan vi arbejder med inddragelse. Seminaret illustrerer, hvordan dette foregår, så fagpersoner kan blive inspireret og motiveret for at gøre det i praksis.

Hvad handler dette seminar om?

Inddragelse er en forudsætning når vi skal hjælpe de familier og børn, som har det svært. Vi skal forstå det, barnet og forældrene forstår, for at kunne hjælpe relevant. Skal vi skabe gode løsninger for barnet, skal vi bygge på de forståelser og ressourcer, der bor i familien. Finde dem, fremhæve dem, forstørre dem, udvikle dem. Sådan kan vi skabe forandring omkring et barn. I langt de fleste af alle forløbene i en familieafdeling, er det vigtigt at involvere barnet, forældrene, familien og netværket, både det private og det professionelle netværk, for på et tidspunkt at kunne slippe familien igen. Spørgsmålet er, hvad skal der til?

At arbejde inddragende og netværksopbyggende er en særlig kompetence, som hele tiden må trænes. Hvis man får involveret familien og netværk, så får man flere gode løsninger foræret – løsninger som kan holde, når forvaltningen slipper igen. Det er jo målet – målet er, at familien bliver selvhjulpne og selv kan. Og ofte er det barnet, der sætter ord på en løsning – ofte er det forældrene. Men hvad det kræver i den enkelte situation for det enkelte barn er en ny historie hver gang. En historie, som fagprofessionelle i høj grad sætter sit præg på.

Inddragelse og netværksopbygning er det sociale arbejde i børnefamilier. Det er en metode til at være nysgerrig og til at håndtere sociale problemer i og omkring familien. Det kan være forskellige former for omsorgssvigt, at klæde forældre bedre på til at drage omsorg for barnet, at håndtere skolefravær, kriminalitet, misbrug, mv. Det er ikke barnet, som har problemer, men som befinder sig i problemer, der er omdrejningspunktet.

Talks

Marianne Thing

Familiebehandler, Københavns Kommune

Hvorfor er det vigtigt at inddrage netværk, når vi arbejder med sårbare og udsatte familier? Marianne giver i sin Talk et praksisnært indblik i arbejdet med netværksinddragelse fra hendes hverdag som familiebehandler.

Farah Mansour

Familiebehandler, Familiehuset – BBU Nørrebro/Bispebjerg

Farah udfolder i denne Talk, hvordan hun arbejder med inddragelse af de familier, hun møder i sin hverdag som socialrådgiver. Hvordan skaber man tillid i samarbejdet, når man møder modstand fra familien, og hvorfor er det centralt at være nysgerrig på familiernes oplevelser? Farah har en tro på, at alle familier kan skabe mirakler, og det skaber et vigtigt fundament for samarbejdet.
Hvorfor er dette tema vigtigt?

At arbejde inddragende og netværksopbyggende er en grundkompetence uanset, om man er myndighedssagsbehandler, familiebehandler, kontaktpersoner eller lignende. Det er principper og konkrete metoder, som kan gennemsyre alle dele i sagsprocessen fra første møde med familien til § 50 undersøgelsen og det fortsatte arbejde i en foranstaltning. Og hvis der på et tidspunkt bliver behov for en netværksanbringelse, så er grundarbejdet gjort. Når denne vigtige forebyggende indsats lykkes, og det sker ofte, så kan familien bedre slippes fra forvaltningen på et tidspunkt. Samtidigt er det også dilemmaernes holdeplads – man bliver tvunget ud i mange faglige refleksioner og afvejninger og konfronteret med egne begrænsninger som fagperson.

At sikre denne kompetence i en afdeling handler også meget om organisation. Hvordan understøtter organisationen, at praktikerne kan arbejde inddragende? Hvordan bliver nyansatte klædt på? Det er vigtigt løbende at tale om metoder og principper for at vedligeholde et fælles fagligt afsæt, som direkte kan komme børnene og familierne til gavn.

Hvem er det relevant for?
  • Seminaret er relevant for alle sagsbehandlere og ledere i familieafdelinger, som arbejder med udsatte børn og kan træffe beslutning om forebyggende foranstaltninger.
  • Det er relevant for personale, der arbejder rundt om udsatte børn og familier i forskellige former for foranstaltninger, fx netværkskonsulenter, familiekonsulenter og familiebehandlere.
Hvorfor skal i være med?

Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler. Få konkrete idéer til de virksomme metoder. På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på forældresamarbejde og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom. 

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

STED

Online via Zoom

PRIS

350,00kr.

DATO & TID

19/03 2024 Kl. 09:00 - 11:30
Tilmeld dig

Tilmelding

Dato

19/03 2024 Kl. 09:00 - 11:30 - Inddragelse og netværksopbygning i udsatte familier

Vær opmærksom på at man kan deltage på et Social Talks Hybridseminar på to måder. Læs mere om forskellen på individuel og gruppe deltagelse under hver af nedenstående valg.

Individuel deltagelse

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre…

Som individuel deltager sidder man ved hver sin computer og vil i løbet af hybridseminarets to samtaler blive sendt ud i et digitalt breakout room med andre individuelle deltagere, her levere vi en facilitator der sikrer struktur og kvalitet i samtalerne.

Læs mere

Gruppe deltagelse

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer…

Som gruppe sidder i fysisk sammen under seminaret og deler skærm. En af jer skal på facilitatorskole forud for seminaret og får her både træning og materialer til at understøtte facilitering af de to samtaler der er under et af vores Hybridseminarer. Vi anbefaler af grupper ikke er færre end fire deltagere og ikke mere end ni inklusive facilitatoren. Hvis I er mere end ni skal I altså lave flere grupper og have flere afsted på facilitatorskole.

Læs mere
Driller det? Ring til os på 42 66 20 67

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.