Social Talks – en almennyttig forening

  • Dagtilbud
  • Skole & fritid

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

Dette seminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler. Seminaret kommer med bud på konkrete værktøjer, I kan benytte for at skabe en større tillid, bedre dialog og et konstruktivt samarbejde med forældrene i hverdagen.

Talks

Charlotte Wiitanen

Leder af Børnehuset Rosenlyst i Lyngby-Taarbæk Kommune

Charlotte har været involveret i ledelse af dagtilbud i 20 år og har stor erfaring med forældresamarbejde samt ledelsesmæssig erfaring, som understøtter det gode forældresamarbejde. Charlotte giver et praksisnært perspektiv på, hvordan hun som leder griber dette an i hverdagen.

Marianne Nøhr Larsen

Antropolog, Center for Interkulturel Dialog

Marianne har gennem 25 år forsket i og udviklet dialogredskaber. Marianne giver i sin talk indblik i forældres meget forskellige oplevelser med og perspektiver på samarbejdet om deres børn. Hun kommer med bud på enkle værktøjer, der kan øge den gensidige tillid i samarbejdet mellem pædagogisk personale og forældre. Mariannes talk bliver grafisk faciliteret af Mette Jeppesen fra Tanke-streger.
Hvorfor er dette tema vigtigt?
  • Forældresamarbejdet bliver fremhævet som en svær udfordring af mange pædagoger og lærere. De er svære at samarbejde med, de gør ikke det, vi har aftalt, de kommer ikke til tiden, osv. Det fylder!
  • Forældresamarbejdet har i de senere år også fået en mere central rolle med den styrkede pædagogiske læreplan. Et godt samarbejde mellem personale og forældre er vigtigt for barnets trivsel.
  • Et godt samarbejde øger sammenhæng på tværs af barnets liv mellem institution og hjem.
  • Når forældre, pædagoger og lærere samarbejder og deler viden om barnet, så forbedrer det direkte barnets udviklingsmuligheder og trivsel.
Hvorfor skal I være med?
  • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
  • Få konkrete idéer til de virksomme metoder. På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på forældresamarbejde og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Hybridseminaret foregår via Zoom. 

Det er muligt at deltage som individuel deltager eller som en gruppe. 

Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I som gruppe en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller som individuel deltager en styret samtale i et breakout room med andre individuelle deltagere. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Vi anbefaler derfor, at I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Når I deltager som gruppe, skal I udvælge en fra gruppen, som faciliterer og styrer disse to samtaler. Det kræver ikke særlige kompetencer at være den, der faciliterer. Vi sørger for, at den, der udvælges som facilitator, får en grundig introduktion til opgaven inden seminaret. Under tilmelding kan I registrere navn og mail på jeres facilitator, hvis I allerede ved, hvem dette er. Det er også muligt at tilmelde gruppen og efterfølgende registrere facilitatorens navn.    

Har I ikke mulighed for at sidde samlet, så kan vi placere jer i et digitalt breakout room. Ønsker I dette, så skriv venligst til hha@socialtalksonline.dk 

Under Hybridseminaret vil der være to samtaler. Som individuel deltager vil du deltage i et breakout room sammen med andre individuelle deltagere. Der vil altid være en facilitator, som styrer samtalen.   

Er der allerede tilmeldt en gruppe fra din arbejdsplads, som du skal være en del af, så skriv i kommentarfeltet gerne navne og arbejdsplads på dem, du skal være i gruppe med.   

KOMMER SNART

Der kommer snart nye datoer.

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.