Social Talks – en almennyttig forening

Social Talks Forum 

Social Talks Forum er et netværk for organisationer, der er optaget af, hvordan vi som samfund kan blive dygtigere til at formidle og forankre viden i praksis på velfærdsområderne. 

Spørgsmålet om at få viden udbredt har aldrig været mere presserende end i dag. Når vi alene ser på børneområdet, så eksploderer mængden af viden i disse år. Det betyder, at behovet for efteruddannelse er stigende. Samtidigt er de offentlige udgifter til efteruddannelse faldet med 56 procent i årene 2009 til 2019. Det stiller os i den paradoksale situation, at på trods af, at der aldrig har været mere viden til rådighed for praktikere på børneområdet, så bruger vi historisk få ressourcer på at omsætte denne viden ude i praksis, hvor den kan gøre størst gavn for børn, unge og deres familier. Det vel og mærke samtidigt med, at vi tilfører flere og flere midler til forskning og udvikling af ny viden og metoder på området. 

Formålet er med afsæt i børneområdet at indsamle viden og dokumentation for, hvad der virker i forhold til at nytænke udbredelse, formidling og forankring af viden. Vi dykker ned i tilgængelige data og lovende metoder, som vi indsamler og videreformidler. 

Som medlem får I indsigt i metoder og erfaringer, I kan bringe hjem til jeres egne organisationer. Samtidigt bidrager alle medlemmer med egne erfaringer, udfordringer og dilemmaer, som øger mulighederne for at skabe nye erkendelser og løsninger i fællesskab. 

Social Talks Forum er relevant for organisationer, medarbejdere, ledere, mv., der arbejder med at udbrede, formidle og forankre viden på velfærdsområderne.  

Vil I vide mere eller ønsker at tilmelde jer Social Talks Forum, så skriv til mail@socialtalksonline.dk